Доставки - 373275-2014

Компактен изглед

01/11/2014    S211

България-София: Компютърно оборудване

2014/S 211-373275

Българската народна банка, 000694037, пл. „Княз Александър I“ № 1, пл. „Княз Александър I“ № 1, На вниманието на: Зорница Гочева, тел. +359 29141552 — по процедурата;Людмил Аначков 0291451307 - по предмета, София1000, България. Телефон: +359 291451552. Факс: +359 291451459. Адрес за електронна поща: gocheva.z@bnbank.org

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 4.10.2014, 2014/S 191-336517)

Относно:
CPV:30230000 Компютърно оборудване, 30236000 Различни видове компютърен хардуер

Компютърно оборудване

Различни видове компютърен хардуер

Незавършена процедура
Процедурата по възлагане беше прекратена
Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване