Usluge - 373699-2018

28/08/2018    S164

Luksemburg-Luxembourg: Nabava vanjskih usluga IT-a

2018/S 164-373699

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 149-340246)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Directorate-General for Innovation and Technological Support
Poštanska adresa: Plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
E-pošta: ITEC-PAC-ITS19@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava vanjskih usluga IT-a

Referentni broj: PE/ITEC-ITS19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj poziv na nadmetanje obuhvaća nabavu vanjskih usluga IT-a za Europski parlament i ostale sudjelujuće institucije, agencije i tijela EU-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/08/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 149-340246

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 12/09/2018
Lokalno vrijeme: 17:00
Glasi:
Datum: 20/09/2018
Lokalno vrijeme: 17:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 20/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: