Lieferungen - 373703-2019

07/08/2019    S151

Polen-Katowice: Mobile hydraulische Grubenausbausysteme

2019/S 151-373703

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 143-353370)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Sitko
E-Mail: ew.sitko@pgg.pl
Telefon: +48 327161487

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów do produkcji sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo–Produkcyjny - nr grupy 295-27-17

Referenznummer der Bekanntmachung: 511902555
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43140000 Mobile hydraulische Grubenausbausysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 143-353370

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 12/08/2019
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 08:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 10/10/2019
muss es heißen:
Tag: 17/10/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 12/08/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: