Prekės - 373703-2019

07/08/2019    S151

Lenkija-Katowice: Mobilios hidraulinės šachtų atramos

2019/S 151-373703

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 143-353370)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Sitko
El. paštas: ew.sitko@pgg.pl
Telefonas: +48 327161487
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa elementów do produkcji sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo–Produkcyjny - nr grupy 295-27-17

Nuorodos numeris: 511902555
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43140000 Mobilios hidraulinės šachtų atramos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/08/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 143-353370

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 12/08/2019
Vietos laikas: 08:45
Turi būti:
Data: 19/08/2019
Vietos laikas: 08:45
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 10/10/2019
Turi būti:
Data: 17/10/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 12/08/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 19/08/2019
Vietos laikas: 09:00
VII.2)Kita papildoma informacija: