Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 373735-2021

23/07/2021    S141

Netherlands-Coevorden: Paving stones

2021/S 141-373735

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Coevorden
Postal address: Kasteel 1
Town: Coevorden
NUTS code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Postal code: 7741 GC
Country: Netherlands
Contact person: Margriet Naaijer
E-mail: inkoop@coevorden.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.coevorden.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europees openbare aanbesteding „Levering Straatbakstenen"

II.1.2)Main CPV code
44113130 Paving stones
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De aanbesteding is gericht op het contracteren van een partij voor een raamovereenkomst voor de levering van straatbakstenen aan de gemeente Coevorden voor het uitvoeren van projecten (werken) in de openbare ruimte.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL132 Zuidoost-Drenthe
NUTS code: NL13 Drenthe
Main site or place of performance:

Gemeente Coevorden

II.2.4)Description of the procurement:

De aanbesteding is gericht op het contracteren van een partij voor een raamovereenkomst voor de levering van straatbakstenen aan de gemeente Coevorden voor het uitvoeren van projecten (werken) in de openbare ruimte.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 099-260876
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Levering straatbakstenen

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postal address: Postbus 30009
Town: Assen
Postal code: 9400 RA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telephone: +31 592339222
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de laagste prijs, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021