Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 373743-2021

23/07/2021    S141

Kroatien-Zagreb: Diverse næringsmidler

2021/S 141-373743

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Grad Zagreb
CVR-nummer: 61817894937
Postadresse: Avenija Dubrovnik 15
By: Zagreb
NUTS-kode: HR050 Grad Zagreb
Postnummer: 10020
Land: Kroatien
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.zagreb.hr
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Razni prehrambeni proizvodi i pića, grupe

Sagsnr.: 2020-323
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15800000 Diverse næringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim...

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 795 967.11 HRK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Razni prehrambeni proizvodi

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR050 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima...

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuke nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pića i napitci

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR050 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima....

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuke nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Voće i povrće (svježe i smrznuto)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR050 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuke nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pekarski proizvodi

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR050 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima...

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuka nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 251-628885
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Konzum plus d.o.o.
CVR-nummer: 62226620908
Postadresse: Marijana Čavića 1a
By: Zagreb
NUTS-kode: HR Hrvatska
Postnummer: 10000
Land: Kroatien
E-mail: marko.carev@konzum.hr
Telefon: +385 12402222
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 500 000.00 HRK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 480 430.88 HRK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Konzum plus d.o.o.
CVR-nummer: 62226620908
Postadresse: Marijana Čavića 1a
By: Zagreb
NUTS-kode: HR Hrvatska
Postnummer: 10000
Land: Kroatien
E-mail: marko.carev@konzum.hr
Telefon: +385 12402222
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 400 000.00 HRK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 315 536.23 HRK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadresse: Koturaška cesta 43/IV
By: Zagreb
Postnummer: 10000
Land: Kroatien
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadresse: www.dkom.hr
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2021