Servicii - 373787-2020

10/08/2020    S153

Belgia-Bruxelles: Observarea și analiza fluxurilor de transport transalpin feroviar și rutier de marfă

2020/S 153-373787

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Mobility and Transport, MOVE.DDG2.C.1 — Road Transport, together with the Swiss Confederation, represented by the Swiss Federal Office of Transport
Adresă: Rue Demot 28
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
Persoană de contact: Andreas Naegele
E-mail: MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6876
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Observarea și analiza fluxurilor de transport transalpin feroviar și rutier de marfă

Număr de referinţă: MOVE/C1/2020-16
II.1.2)Cod CPV principal
79311400 Servicii de cercetare economică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul principal al observatorului este de a colecta periodic date privind traficul și fluxurile de transport din Alpi și privind aspecte conexe (de exemplu, costuri, utilizarea capacității, calitatea serviciilor, impactul asupra mediului) și de a furniza o analiză aprofundată a evoluțiilor pentru a sprijini planificarea politicii în domeniul transporturilor la nivel național și european, în special în ceea ce privește transportul rutier, feroviar de mărfuri și – însoțit și neînsoțit – prin transport combinat în Alpi. Datele provenite din diverse surse trebuie să fie comparabile și adecvate scopului, adică să servească drept bază pentru deciziile luate de Comitetul UE-CH pentru transportul interior.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 560 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Locul de desfășurare a activităților va fi sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul principal al observatorului este de a colecta periodic date privind traficul și fluxurile de transport din Alpi și privind aspecte conexe (de exemplu, costuri, utilizarea capacității, calitatea serviciilor, impactul asupra mediului) și de a furniza o analiză aprofundată a evoluțiilor pentru a sprijini planificarea politicii în domeniul transporturilor la nivel național și european, în special în ceea ce privește transportul rutier, feroviar de mărfuri și – însoțit și neînsoțit – prin transport combinat în Alpi. Datele provenite din diverse surse trebuie să fie comparabile și adecvate scopului, adică să servească drept bază pentru deciziile luate de Comitetul UE-CH pentru transportul interior.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 560 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de maximum două ori, de fiecare dată pentru un an, totalizând maximum patru ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Toate detaliile acestei proceduri de achiziții publice pot fi găsite în dosarul achiziției — a se vedea linkul furnizat la punctul I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Toate detaliile acestei proceduri de achiziții publice pot fi găsite în dosarul achiziției — a se vedea linkul furnizat la punctul I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/09/2020
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/09/2020
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană, Rue de Mot 28, 1040 Brussels, BELGIA (office 04/083).

În cazul în care se aplică măsurile de acces restricționat Covid-19, deschiderea ofertelor va avea loc pe cale electronică – contactați MOVE-C1-SECRETARIAT@ec.europa.eu pentru detalii suplimentare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/08/2020