Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 373852-2021

23/07/2021    S141

Poland-Krakow: Medical breathing devices

2021/S 141-373852

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 117-304839)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Postal address: ul. Prądnicka 80
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-202
Country: Poland
Contact person: Jolanta Ciepiela
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Telephone: +48 126142261
Fax: +48 126142551
Internet address(es):
Main address: www.szpitaljp2.krakow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia diagnostycznego medycznego dla poziomów budynku: -1, 0 oraz 1

Reference number: DZ.271.44.2021
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wyposażenia diagnostycznego medycznego dla poziomów budynku: -1, 0 oraz 1 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”, nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 117-304839

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5
Place of text to be modified: Szacunkowa całkowita wartość
Instead of:

Wartość bez VAT: 1 779 635.33 PLN

Read:

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia wynosi 486 230,21 PLN netto. Dostawa sprzętu medycznego diagnostycznego i wspomagającego oddychanie w 2021 planowana jest wstępnie na kwotę 3 810 000 PLN netto.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 06/08/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 27/10/2021
Read:
Date: 03/11/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 06/08/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: