Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 373920-2019

08/08/2019    S152

Portugali-Lissabon: Keskusorganisaatio- ja keskussijaintipaikkatietokantoihin liittyvät tieto- ja viestintätekniset palvelut 2019–2023

2019/S 152-373920

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Postiosoite: Praça Europa 4
Postitoimipaikka: Lisbon
NUTS-koodi: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postinumero: 1249-206
Maa: Portugali
Sähköpostiosoite: OPEN192019@emsa.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.emsa.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5101
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskusorganisaatio- ja keskussijaintipaikkatietokantoihin liittyvät tieto- ja viestintätekniset palvelut 2019–2023

Viitenumero: EMSA/OP/19/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on solmia 2 vuoden puitesopimus sellaisen kokeneen sopimusosapuolen kanssa, joka voi tukea Euroopan meriturvallisuusvirastoa (ESMA) ohjelmakoodin korjaamisessa, kehittävässä ylläpidossa, tietoteknisessä käyttötukipalvelussa sekä keskusorganisaatiotietokantaan (Central Organisation Database – COD) ja keskussijaintipaikkatietokantaan (Central Location Database – CLD) liittyvissä päivityksissä, joilla tuetaan SafeSeaNet-keskusjärjestelmän (SNN) jäsenvaltioille tarjoamia toiminnallisia palveluja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa. Sopimusosapuoli saa VPN-yhteyden avulla pääsyn EMSA-infrastruktuuriin ja testiympäristöihin turvallisuutta koskevien käyttöehtojen allekirjoittamisen perusteella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

IT-puitesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen EMSA aikoo solmia sopimuksia erillistoiminnoista tekemällä yksittäisiä palvelutoimeksiantopyyntöjä IT-puitesopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus voidaan uusia 12 kuukaudeksi kerrallaan. Koko sopimuksen enimmäiskestoaika on 49 kuukautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/09/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 26/09/2019
Paikallinen aika: 16:00
Paikka:

sähköisesti vastaanotetut tarjoukset avataan klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa (CET/CEST) eli klo 15.00 Lissabonin aikaa Euroopan meriturvallisuusviraston tiloissa osoitteessa Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALI.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus on julkinen, ja yksi edustaja kultakin tarjoajalta voi osallistua siihen. Mikäli tarjoaja haluaa osallistua, siitä on lähetettävä pyyntö (vähintään 5 kalenteripäivää ennen avaustilaisuuden päivämäärää) seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: open192019@emsa.europa.eu (sähköpostissa on nimettävä osallistuja ja tarjoaja, jota tämä edustaa).

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: ECJ.Registry@curia.eu.int
Faksi: +352 433766
Internetosoite: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Internetosoite: www.curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/08/2019