Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 373921-2019

08/08/2019    S152

Portugalsko-Lisabon: SSN European Index Server ICT Services 2019-2023

2019/S 152-373921

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praça Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
E-mail: OPEN182019@emsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5099
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

SSN European Index Server ICT Services 2019-2023

Spisové číslo: EMSA/OP/18/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
48000000 Balíky programů a informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem je uzavřít dvouletou rámcovou smlouvu se zkušeným poskytovatelem služeb, který bude pomáhat agentuře EMSA s opravou kódu, vývojovou údržbou, IT helpdeskem a modernizací evropského indexového serveru SafeSeaNet (EIS) a podporovat provozní služby centrálního systému SSN pro MS.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místo provedení úkolů bude v prostorách poskytovatele služeb. Přístup k VPN by mohl být poskytnut k infrastruktuře a testovacímu prostředí agentury EMSA na základě podpisu bezpečnostních podmínek použití.

II.2.4)Popis zakázky:

Vymezené služby budou realizovány pomocí příkazů na služby prostřednictvím dílčích zakázek po podpisu rámcové smlouvy a počátkem její účinnosti. Základním požadavkem pro všechny dílčí zakázky je použití druhů smluv s fixními předměty plnění na dobu určitou, jak je uvedeno v příloze I rámcové smlouvy (IT).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcovou smlouvu lze na základě rozhodnutí EMSA prodloužit vždy na období 12 měsíců až na maximální celkovou dobu 48 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/09/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/12/2019
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/09/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Nabídky obdržené elektronicky budou otevřeny v 11:00 (SEČ/SELČ), tj. v 10:00 (času v Lisabonu), a to v kancelářích Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude veřejné a otevírání nabídek se může zúčastnit zástupce každého uchazeče. Pokud má vaše společnost v úmyslu zúčastnit se, laskavě zašlete žádost na následující e-mailovou adresu k tomu určenou (nejpozději 5 kalendářních dní před datem otevírání nabídek): open182019@emsa.europa.eu s uvedením jména účastnící se osoby a uchazeče, kterého bude zastupovat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2019