A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 374011-2022

11/07/2022    S131

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 131-374011

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: 15598158242
Postai cím: Stefánia Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
E-mail: titkarsag@mnsk.hu
Telefon: +36 14714100
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportlétesítmények üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Módosított építési engedélyezési, kiviteli tervek

Hivatkozási szám: EKR000518552022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése.

Az ajánlattevő feladata egy olyan - világverseny megrendezésére is alkalmas - összességében min. nettó 70 000 m2-es sportlétesítmény módosított építési engedélyezési, bontási és kiviteli terveinek elkészítése, amelynek legnagyobb alátámasztásmentesen áthidalt tere mintegy 97,8 m; komfort légkezelőinek hűtési igénye: 1 030 kW; technológiai légkezelőinek előzetesen számított hűtési igénye: 4 360 kW; befúvás: 690 000 m3/h; elszívás: 700 560 m3/h; egyidejű, becsült villamos igénye általában: 2 587 kWh; egyidejű, becsült villamos igénye verseny során: 6 654 kWh. A teljesen fedett létesítmény fő funkcionális elemként egy 400 méteres gyorskorcsolya versenypályát, a hozzá tartozó lelátókat és kiszolgáló funkciókat, 4 db 60x30 méteres gyakorló jégpályát, összességében 150 szobás sportszállást és egy kétmedencés uszodát foglal magában. Ugyancsak Ajánlattevő feladata a következőkben részletezett új elemek integrálása a létesítmény tervébe (mintegy 10 000 m2-nyyi mélygarázs, illetve mintegy min. 2 500 m2-nyi térszint alatti kapcsolat a Puskás-stadionnal).

A MOKSZ a - fejlesztésre kormányzati szerződésben kijelölt - sportszakmai szakértő szerepét tölti be. Ebben a minőségében számos változtatást javasolt az eredeti - tervpályázathoz készített - tervezési programhoz képest, melyeket a jelenlegi (jogerős építési engedéllyel rendelkező) tervdokumentáció már tartalmaz. Így az eredeti tervezési programot most nem adjuk ki a tervezéshez, mivel annak minden (jelen ajánlat tárgyának megítéléséhez szükséges) szükséges eleme - az azóta szükségesnek ítélt sportszakmai és üzemeltetési, fenntarthatósági szempontú módosításokkal együtt - a jogerős engedéllyel bíró tervdokumentáció része. A tervezéshez szükséges és rendelkezésére álló (ajánlattételhez nem kiadott) dokumentációt Megrendelő a tervezési szerződés hatálybalépésével egyidejűleg biztosítja. A szükséges, de Megrendelő oldalán rendelkezésre nem álló adatok és dokumentumok beszerzése a tervező feladata.

Időközben az istvánmezei Budapesti Olimpiai Központ egyéb létesítményeinek (Puskás Aréna; BOK csarnokok; Puskás körüli környezetrendezés) fejlesztése kapcsán felmerült a jelenlegi tervek módosításának igénye, ami miatt a Nemzeti Korcsolyázó Központ előkészítésének műszaki tartalma a jogerős építési engedélyezési tervek módosításával a következőképpen alakul (a benyújtandó tervdokumentáció pontosabb tartalmi és formai követelményei a közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. számú mellékletben találhatóak)

1. Jégpályák, uszoda, szálláshely, iroda, fitnesz, kerékpáros létesítmény, kiszolgálás a jogerős építési engedélyezési tervnek megfelelő tervezési program szerint (a fent említett programmódosítási igényből következően szükséges átalakításokkal)

o Tervezési feladat a jelenleg 8 000 fős lelátó létszámcsökkentés max. 5 000 fősre, ezzel együtt a sport- és csatlakozó szolgáltatási funkció bővítése. Például vizsgálandó egy sportegészségügyi részleg kialakításának lehetősége.

2. Új tervezési elem a Mélygarázs kialakítása a tervezett épületkontúron belül (min 200 db, ideálisan 250 db parkolóhely számára; az eredeti programban meghatározott létesítményfunkciók megtartása mellett; esetleg azok megoldásainak módosításával)

o A kiadott létesítménytervek szerinti nettó mintegy 70 000 m2-hez képest az alapterület növekmény kb. 10 000 m2

3. Új tervezési elem a Térszint alatti összeköttetés kialakítása a Puskás Aréna létesítményével

4. Környezetrendezés módosítása szükség szerint (közlekedés, létesítmény változásai miatt)

5. Nem szükséges BREEAM minősítés megszerzése az épülethez

6. Az építési, hatósági engedély(ek) megszerzése a tervező alapfeladataiba tartozik. A hatósági díjak és költségek a megrendelőt terhelik, ide nem értve a Tervező hibájára visszavezethető újabb engedélyeztetést.

További információk a II.2.4) pontban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 774 750 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest Istvánmezei Út 3-5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

Az ajánlattevő feladata egy olyan - világverseny megrendezésére is alkalmas - összességében min. nettó 70 000 m2-es sportlétesítmény módosított építési engedélyezési, bontási és kiviteli terveinek elkészítése, amelynek legnagyobb alátámasztásmentesen áthidalt tere mintegy 97,8 m; komfort légkezelőinek hűtési igénye: 1 030 kW; technológiai légkezelőinek előzetesen számított hűtési igénye: 4 360 kW; befúvás: 690 000 m3/h; elszívás: 700 560 m3/h; egyidejű, becsült villamos igénye általában: 2 587 kWh; egyidejű, becsült villamos igénye verseny során: 6 654 kWh. A teljesen fedett létesítmény fő funkcionális elemként egy 400 méteres gyorskorcsolya versenypályát, a hozzá tartozó lelátókat és kiszolgáló funkciókat, 4 db 60x30 méteres gyakorló jégpályát, összességében 150 szobás sportszállást és egy kétmedencés uszodát foglal magában. Ugyancsak Ajánlattevő feladata a következőkben részletezett új elemek integrálása a létesítmény tervébe (mintegy 10 000 m2-nyyi mélygarázs, illetve mintegy min. 2 500 m2-nyi térszint alatti kapcsolat a Puskás-stadionnal).

A MOKSZ a - fejlesztésre kormányzati szerződésben kijelölt - sportszakmai szakértő szerepét tölti be. Ebben a minőségében számos változtatást javasolt az eredeti - tervpályázathoz készített - tervezési programhoz képest, melyeket a jelenlegi (jogerős építési engedéllyel rendelkező) tervdokumentáció már tartalmaz. Így az eredeti tervezési programot most nem adjuk ki a tervezéshez, mivel annak minden (jelen ajánlat tárgyának megítéléséhez szükséges) szükséges eleme - az azóta szükségesnek ítélt sportszakmai és üzemeltetési, fenntarthatósági szempontú módosításokkal együtt - a jogerős engedéllyel bíró tervdokumentáció része. A tervezéshez szükséges és rendelkezésére álló (ajánlattételhez nem kiadott) dokumentációt Megrendelő a tervezési szerződés hatálybalépésével egyidejűleg biztosítja. A szükséges, de Megrendelő oldalán rendelkezésre nem álló adatok és dokumentumok beszerzése a tervező feladata.

Időközben az istvánmezei Budapesti Olimpiai Központ egyéb létesítményeinek (Puskás Aréna; BOK csarnokok; Puskás körüli környezetrendezés) fejlesztése kapcsán felmerült a jelenlegi tervek módosításának igénye, ami miatt a Nemzeti Korcsolyázó Központ előkészítésének műszaki tartalma a jogerős építési engedélyezési tervek módosításával a következőképpen alakul (a benyújtandó tervdokumentáció pontosabb tartalmi és formai követelményei a közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. számú mellékletben találhatóak)

1. Jégpályák, uszoda, szálláshely, iroda, fitnesz, kerékpáros létesítmény, kiszolgálás a jogerős építési engedélyezési tervnek megfelelő tervezési program szerint (a fent említett programmódosítási igényből következően szükséges átalakításokkal)

o Tervezési feladat a jelenleg 8 000 fős lelátó létszámcsökkentés max. 5 000 fősre, ezzel együtt a sport- és csatlakozó szolgáltatási funkció bővítése. Például vizsgálandó egy sportegészségügyi részleg kialakításának lehetősége.

2. Új tervezési elem a Mélygarázs kialakítása a tervezett épületkontúron belül (min 200 db, ideálisan 250 db parkolóhely számára; az eredeti programban meghatározott létesítményfunkciók megtartása mellett; esetleg azok megoldásainak módosításával)

o A kiadott létesítménytervek szerinti nettó mintegy 70 000 m2-hez képest az alapterület növekmény kb. 10 000 m2

3. Új tervezési elem a Térszint alatti összeköttetés kialakítása a Puskás Aréna létesítményével

4. Környezetrendezés módosítása szükség szerint (közlekedés, létesítmény változásai miatt)

5. Nem szükséges BREEAM minősítés megszerzése az épülethez

6. Az építési, hatósági engedély(ek) megszerzése a tervező alapfeladataiba tartozik. A hatósági díjak és költségek a megrendelőt terhelik, ide nem értve a Tervező hibájára visszavezethető újabb engedélyeztetést.

7. Az elkészítendő Kiviteli tervdokumentáció teljeskörűen alkalmas kell legyen a létesítményfejlesztés kapcsán kivitelező beszerzésére irányuló eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítására, illetve az eljárásban kiválasztott kivitelező számára a létesítmény - megrendelői igénynek megfelelő - teljeskörű használatra alkalmas megvalósítására.

8. A fentieken túl - szavatosság keretében - a Tervező további feladatát képezi az általa készített és Megrendelő részére átadott tervek alapján a kivitelező kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőktől érkezett, a tervdokumentációra és annak valamennyi kapcsolódó mellékletére vonatkozó kérdések, észrevételek teljes körű megválaszolása és a tervdokumentáció szükség szerinti módosítása. A Tervező a kérdéseket, észrevételeket írásban, a kérdések részére - elektronikus úton - történő megküldésétől számított 3 munkanapon belül köteles megválaszolni, amennyiben módosítást nem igényelnek, vagy jelezni, hogy azok módosítást igényelnek, és ezen válaszaikat szintén elektronikus úton, írásban megküldeni Ajánlatkérő kapcsolattartója részére. Amennyiben a kérdések, észrevételek kapcsán a tervdokumentációt vagy annak bármely részét, vagy ahhoz kapcsolódó bármely dokumentumot módosítani szükséges, úgy a Tervező a szükséges módosítást köteles elvégezni és a módosított dokumentumokat a „módosítást igénylő” megerősítő tervezői válasz megküldésétől számított 5 munkanapon belül írásban megküldeni. Amennyiben a válaszok megadásához vagy a tervdokumentáció módosításához Megrendelő részéről további adatszolgáltatás szükséges, ennek tényét Tervező köteles haladéktalanul (de legkésőbb 3 munkanapon belül), írásban jelezni Megrendelő részére. Ebben az esetben a fentiekben meghatározott 3 munkanapos, illetve 5 munkanapos határidő a Megrendelő adatszolgáltatásának napjától számítandó.

Ajánlatkérő a Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezés és kiviteli terveinek elkészítését követően tervezői művezetésre vonatkozóan a Kbt. 98. § (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni az alábbi feltételekkel:

Becsült érték (nettó): 45 000 000,- Ft

Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítottan a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig. A beruházás tervezett időtartama a munkaterület átadásától számított 30 hónap.

Számszerű mennyiségi adatok:

Összesen legfeljebb 300 mérnöknapnyi tervezői művezetés.

A teljes keretmennyiség felhasználása Megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége. Megrendelő a keretmennyiség 70%-ának erejéig vállal felhasználási kötelezettséget. Megrendelő nem köteles a teljes keretmennyiséget kimeríteni a szerződés időtartama alatt. A Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretmennyiség maximum annak 50 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A keretmennyiség emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű jeges sportlétesítmény gépészeti tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki jeges sportlétesítmény elektromos tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű jeges sportlétesítmény építészeti tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki jeges sportlétesítmény sporttechnológiai tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű sportlétesítmény statikai tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 45
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7.) pontban és jelen pontban foglalt határidők naptári napokban értendőek. A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az alábbiak: a módosított építési engedélyezési és bontási tervdokumentáció elkészítése: a szerződés hatályba lépésétől számított 125. nap. A köztes (mérföldkő; közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. melléklete szerint) kiviteli tervek elkészítése a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 110. nap. A végleges és komplett kiviteli tervek elkészítése a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 250. nap. Valamennyi tervszakasz (módosított építési engedélyezési és bontási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció) esetében Megrendelő az átvételt követő 30 napon belül véleményezi a tervcsomagot, melynek javítására Tervezőnek 10 nap áll rendelkezésre. A javított tervcsomag Megrendelő általi jóváhagyására (vagy további javításra történő visszaadásra) 15 nap áll rendelkezésre. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően haladéktalanul meg kell kezdenie a Tervezőnek a tervcsomag engedélyezési eljárásra történő benyújtása érdekében az ÉTDR-re történő feltöltést. Az engedélyezési eljárás költségeit Megrendelő viseli, ide nem értve a Tervező hibájára visszavezethető újabb engedélyeztetést.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 075-202554
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Módosított építési engedélyezési, kiviteli tervek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13739689242
Postai cím: Felső Erdősor 3. III/22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: admin@bordstudio.hu
Telefon: +36 202838182
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 774 750 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tartószerkezeti tervezés, Épületgépészeti tervezés, Épületvillamossági tervezés, Tűzvédelem tervezés, Oltórendszer tervezés, Biztonságtechnika tervezés, Közműtervezés tervezés, Felvonótechnológia tervezés, Közlekedés tervezés, Kert- és tájépítészet tervezés, Akadálymentesítés tervezés, Konyhatechnológia tervezés, Épületakusztika tervezés, Medencegépészet tervezés, Sporttechnológia tervezés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlaton túl a közvetkező gazdasági szereplő tett ajánlatot:

GALL és TÁRSAI Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1071 Budapest, Damjanich Utca 23.) Adószám: 12709885242

A nyertes ajánlattevő adószáma: 13739689242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2022