Services - 374203-2022

11/07/2022    S131

Danmark-Sorø: Interaktivt tv

2022/S 131-374203

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Johansson
E-mail: krjoh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93576819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Underholdningsløsning

Sagsnr.: EMN-2021-08264
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92225000 Interaktivt tv
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Underholdningsløsning til Region Sjælland. Underholdningsløsningen består af 2 delaftaler. Delaftale 1: TV-pakker. Delaftale 2: Interaktiv Løsning i form af patientenhed med tilhørende software, monteringsarm og – beslag. Produkterne vil blive tilbudt via en 4-årig rammeaftale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1, TV-pakker

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32324600 Digital-tv-boxe
45232320 Tv- og radiokabelnet
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
48214000 Programpakke til netværksoperativsystem
64228000 Transmission af tv- og radioprogrammer
64228100 Transmission af tv-programmer
92224000 Digitalt tv
92225100 Film on demand-tv
92230000 Kabelradio- og -tv-tjenesteydelser
92232000 Kabel-tv
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter:

Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer.

Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2, Interaktiv Løsning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32324600 Digital-tv-boxe
45232320 Tv- og radiokabelnet
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
48214000 Programpakke til netværksoperativsystem
64228000 Transmission af tv- og radioprogrammer
64228100 Transmission af tv-programmer
92224000 Digitalt tv
92225100 Film on demand-tv
92230000 Kabelradio- og -tv-tjenesteydelser
92232000 Kabel-tv
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter:

Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer.

Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 230-605137
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1, TV-pakker

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/06/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
CVR-nummer: 25511484
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: brian.borella.wulf@atea.dk
Telefon: +45 70252550
Fax: +45 70252575
Internetadresse: http://www.atea.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 1 274 500.00 DKK / Højeste bud: 1 655 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2, Interaktiv Løsning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/06/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
CVR-nummer: 25511484
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: brian.borella.wulf@atea.dk
Telefon: +45 70252550
Fax: +45 70252575
Internetadresse: http://www.atea.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2022