Építési beruházás - 374237-2016

26/10/2016    S207

Magyarország-Kisvárda: Építési munkák

2016/S 207-374237

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tibor
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Telefon: +36 45500742
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe: http://kisvarda.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó- sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 75-16-2625
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó- sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 025 057 171.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár utca 33/A. /945., 0176/1., 0177/1. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 15/2014. (I.30.) Korm. rend.-ben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb mennyiségek:

— fedett stadion épület kialakítása,

— technikai zónák kialakítása,

— technikai helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— D szektort kiszolgáló helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— közönségforgalmi illemhelyek kialakítása,

— biztonságtechnikai központ falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— sajtó központ, TV stúdió helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— lift kialakítása,

— elsősegély helyiségek,

— eredményjelző kialakítása,

— 105 x 68 m-es élőfüves pálya kialakítása,

— 1 200 Lux teljesítményű pályavilágítás kivitelezése,

— az épület külső díszvilágításának kialakítása,

— a teljes telek kertészeti tereprendezése,

— közönségforgalmi, sportolói, játékvezetői, sajtó és V.I.P. parkolók kialakítása,

— szilárd burkolatú telken belüli szervizút és gyalogutak kialakítása.

Részletes műszaki leírás a műszaki dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 121-214310
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 083 940 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 025 057 171.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

— Penta Industry Kft., 1148 Budapest, Kerepesi út 52., adószám: 23199493-2-42,

— HUNÉP Universal Építőipari Zrt. (4025 Debrecen Simonffy u. 34–36., adószám: 12656770-2-09) és EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Árpád út 64., adószám: 13646925-2-10) közös ajánlattevők,

— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 10738885-2-20) és ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36., adószám: 14869497-2-41) közös ajánlattevők,

— KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46., adószám: 11149422-2-09) és Globál Sport Kft. (4030 Debrecen, Tömös u. 17., adószám: 11157625-2-09) közös ajánlattevők,

— Nyírépszer Hungária Kft., 1047 Budapest, Liszt Ferenc u. 2., 3. emelet 7. ajtó, adószám: 11724483-2-41.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósítani kívánt részei:

Szerkezetépítés; felelős műszaki vezetés; sportlétesítmény pályavilágítási kivitelezési munkák; élőfüves sportpálya kivitelezési munkák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2016