Services - 374478-2022

11/07/2022    S131

Suomi-Mikkeli: Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut

2022/S 131-374478

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 1000
Postitoimipaikka: Mikkeli
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 50101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: susanna.hurmalainen@ely-keskus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.keha-keskus.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Digitaalisen verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
92500000 Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Alma Talent Oy:n valmistaman Verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun käyttöoikeuden hankinta. Hankintaa käyttävät pääasiassa ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen lakimiehet.

Palvelu hankitaan seuraavin ehdoin:

• Käyttöoikeus 200 käyttäjälle.

• Lisäksi avataan palvelut IP-tunnisteella koko organisaatiolle. Hinnoittelu perustuu yhteensä 400 käyttäjän määrään IP-käyttö mukaan lukien.

• Tunnukset ja kirjautuminen: henkilökohtaiset tunnukset ja IP-käyttö ELY-keskusten IP-numeroilla.

• Verkkokirjahyllyn muistiinpanomerkinnät ja Suomen laki -palvelun Oma Salkku -toiminto henkilökohtaisilla tunnuksilla

• Juridiikan ja talouden uutiskirje ja säädös- ja oikeustapausseuranta

• Maksuton käyttökoulutus KEHA:n ja ELY-keskusten henkilökunnalle sekä mahdollisuus osallistua yleisiin webinaarikäyttökoulutuksiin.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 428 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankittava kokonaisuus on Digitaalinen oikeudellisen ammattikirjallisuuden kokoelma, jonka

tulee sisältää koko palvelutuottajan aineisto sekä digitaalinen muun oikeudellisen aineiston kokoelma (sis. säädös- ja oikeustapauskokoelma).

Kokonaisuuden tuottaa Alma Talent Oy

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan
Selitys:

Hankintaan sovelletaan julkisen hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2) kohdan mukaista suorahankintaperustetta, jonka mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknises- tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

KEHA-keskus käynnisti marraskuussa 2021 selvityksen digitaalisen lakikirjaston ja säädöskokoelman käyttöoikeuden hankinnasta ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen lakimiesten sekä muiden lakitietoa työssään tarvitsevien

asiantuntijoiden käyttöön. Lakimiehiä virastoissa on noin 100.

Markkinoiden yleisen tarkastelun sekä lakimiehistä kootun ryhmän tuottaman välttämättömien teosten luettelon pohjalta päädyttiin valmistelemaan kilpailutusta kahden potentiaalisen toimittajan pohjalta, joilla todettiin olevan riittävän laaja

valikoima tarvittavia tuotteita: Alma Talent Oy sekä Edita Publishing Oy.

Valmistelun aikana toteutettiin markkinavuoropuhelu molempien em. toimittajien kanssa ja molemmat toimittajat antoivat oman palvelunsa vierailijatunnukset palvelunsa testikäyttöä varten.

KEHA-keskus valmisteli markkinavuoropuhelujen jälkeen tarjouspyynnön tarkoituksenaan toteuttaa avoin kilpailutus. Tarjouspyyntöluonnos lähetettiin molemmille markkinavuoropuheluun osallistuneelle toimittajalle kommentoitavaksi.

Testikäytön jälkeen toteutettiin testikäyttäjille kysely, jolla selvitettiin käyttäjien näkemyksiä toimittajien palvelujen kattavuudesta ja toimivuudesta. Tässä yhteydessä todettiin, että suuri osa välttämättömiksi koetuista teoksista löytyy vain

Alma Talent Oy:n digitaalisesta kirjastosta heidän toimittamanaan.

Molemmilta toimittajilta saadun tarjouspyyntökommentoinnin ja testikäytön palautteen perusteella päätettiin toteuttaa suorahankinta.

Koska Alma Talent Oy:llä on yksinoikeus suureen osaan käyttäjien välttämättömäksi määrittämiin teoksiin, on Alma Talent Oy ainoa mahdollinen toimittaja ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen tarpeisiin.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: KEHA/1831/2022
Nimi:

Digitaalisen verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun hankinta

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
05/07/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Alma Talent Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1944757-4
Postiosoite: PL 830 (Alvar Aallon katu 3 C)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tarja.huomo@almamedia.fi
Puhelin: +358 408602505
Internetosoite: https://www.almatalent.fi/
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 428 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/07/2022