Services - 374534-2022

11/07/2022    S131

Magyarország-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások

2022/S 131-374534

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok Rész sz.: 2.

Hivatkozási szám: EKR000991892020
II.1.2)Fő CPV-kód
71631400 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71631400 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkérői telephelyek, valamint a nyertesként szerződő fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1308 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 080-206548

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12982424
Postai cím: Fő Út 166.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.boda@ehsglobal.hu
Telefon: +36 703349835
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 34 500 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A szerződésmódosítás dátuma: 2022.06.17.

2.) A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés

3.) Az eredmény tájékoztató II. és V. fejezete szerinti pontos megnevezések:

II.2.1) Elnevezés: Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

V. szakasz: Elnevezés: Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71631400 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71631400 Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkérői telephelyek, valamint a nyertesként szerződő fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1308 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 37 580 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12982424
Postai cím: Fő Út 166.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.boda@ehsglobal.hu
Telefon: +36 703349835
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. Az Eredeti Szerződés 3.1. pontja szerint:

„3.1 A vállalkozói díj keretösszeg a jelen szerződés tárgya tekintetében: 34 500 000,- Ft + ÁFA, (azaz harmincnégymillió-ötszázezer forint + ÁFA). Megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a keretösszeget teljes egészében kimeríti, Vállalkozó e miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet „

2.2. Az Eredeti Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosulnak (a módosított részt vastag, dőlt kiemeléssel kerül jelölésre):

„3.1 A vállalkozói díj keretösszeg a jelen szerződés tárgya tekintetében: 37 580 000,- Ft + ÁFA, (azaz harminchétmillió-ötszáznyolcvanezer forint + ÁFA). Megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a keretösszeget teljes egészében kimeríti, Vállalkozó e miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet. „

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy a keretösszeg módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.

„A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

Ezen feltételek egyikébe sem ütközik az Eredeti Szerződés módosításával összefüggésben a Keretösszeg megemelése, tekintettel az alábbi körülményekre:

a) az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. [A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, jelen szerződésre vonatkozóan, szolgáltatás esetén, az uniós értékhatár 75 245 700 forint (215 000 euró), tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 2022. május 12. napján közzétett útmutatója (továbbiakban: Útmutató) alapján a szerződés módosításakor irányadó uniós értékhatárt kell figyelembe venni].

b) az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének a 10 %-át, mert a 34 500 000,- Ft keretösszeg 10 %-a 3 450 000 Ft, így a 10%-os növekedés 37 950 000 Ft-ot jelentene, viszont az Eredeti Szerződés keretösszegének - jelen 1. sz. módosítás eredményeként - megnövelt összege 37 580 000 Ft, ami 3 080 000 Ft-os növekedés az Eredeti Szerződés szerinti összeghez képest.

c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak.

Az Eredeti Szerződés 12 hónapos időbeli hatálya 2022. április 12. napján, egyoldalú nyilatkozattal további 12 hónappal meg lett hosszabbítva, ennek eredményeképpen 2023. április 16. napján telik le. Jelenleg mindössze 203 000 Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 34 297 000 Ft összeg már lehívásra került.

Ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt nem áll rendelkezésre elegendő összeg Megrendelő számára, hogy további biztonsági felülvizsgálatot rendeljen meg.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló aktív útmutatóját és korábbi iránymutatásait figyelembe véve, az alábbiak szerint kerül sor a szerződés keretösszegének emelésére:

Az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el a keretösszegből lehívásra került összeg 10%-át. Az eddig lehívott keretösszeg 34 297 000 Ft, amelynek 10 %-a 3 429 700 Ft.Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (3 080 000 Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (3 429 700 Ft). Mivel a módosítás összege nem haladja meg ezt az összeget, így jelen 1.sz. Szerződésmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban foglaltaknak megfelel.

A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása/növekedése a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. és az útmutató vonatkozó rendelkezéseinek.

Feleknek az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést, tekintettel arra, hogy a Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkérő.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 34 500 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 37 580 000.00 HUF