Services - 374581-2022

11/07/2022    S131

Sverige-Södertälje: Social omsorg med inkvartering

2022/S 131-374581

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Telge Inköp AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-1437
Postadress: Box 633
Ort: SÖDERTÄLJE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 15127
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Svensson
E-post: camilla.svensson@telge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.telge.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TI 2022-1017 LSS 9:8 bostad med särskild service för barn & ungdomar

Referensnummer: 22/7
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000 Social omsorg med inkvartering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

LSS 9:8 bostad med särskild service för barn & ungdomar

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 112 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85310000 Socialt arbete
85311300 Barn- och ungdomsomsorg
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Flen

Södertälje

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

LSS 9:8 bostad med särskild service för barn & ungdomar

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 028-072513
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nytida Solängen AB
Nationellt registreringsnummer: 556668-4345
Ort: Simrishamn
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 272 31
Land: Sverige
E-post: mikael.josefsson@ambea.se
Internetadress: http://www.solhagagruppen.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nytida Enigma AB
Nationellt registreringsnummer: 556487-0771
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 17129
Land: Sverige
E-post: mikael.josefsson@ambea.se
Internetadress: http://www.enigmaomsorg.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nytida Vip AB
Nationellt registreringsnummer: 556496-9367
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 17072
Land: Sverige
E-post: mikael.josefsson@ambea.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nytida AB
Nationellt registreringsnummer: 556470-1901
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 17129
Land: Sverige
E-post: mikael.josefsson@ambea.se
Internetadress: http://www.orkiden.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nytida Autismkonsult 503 AB
Nationellt registreringsnummer: 556609-0261
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 17129
Land: Sverige
E-post: mikael.josefsson@ambea.se
Internetadress: http://www.autismkonsult.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Attendo Samsa AB
Nationellt registreringsnummer: 556599-0545
Ort: DANDERYD
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 18217
Land: Sverige
E-post: anbudiof@attendo.se
Internetadress: http://www.srkkonsultation.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Föreningen Solberga By
Nationellt registreringsnummer: 815600-0823
Ort: JÄRNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 15391
Land: Sverige
E-post: helen.holmberg@solbergaby.se
Internetadress: http://www.solbergahemmet.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm/Nyköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/07/2022