Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 374643-2021

23/07/2021    S141

Lithuania-Kaunas: Laboratory services

2021/S 141-374643

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kauno miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188764867
Postal address: Laisvės al. 96
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-44251
Country: Lithuania
Contact person: Agnė Mikalaikevičiūtė
E-mail: agne.mikalaikeviciute@kaunas.lt
Telephone: +370 37423285
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4786
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=588844
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=588844&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Susisiekimo komunikacijų laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
71900000 Laboratory services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkamos susisiekimo komunikacijų laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos pagal sutarties projekto 1 priede pateiktos techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 4 priedas) reikalavimus.

Preliminarūs paslaugų kiekiai nurodyti sutarties projekto 2 priede (pirkimo sąlygų 4 priedas). Sutarties vykdymo metu įsigyjami paslaugų kiekiai priklausys nuo užsakovo poreikių ir faktinių užsakymų. Paslaugos bus užsakomos atskiriems susisiekimo komunikacijų objektams pagal užsakovo ir paslaugų teikėjo sudaromus susitarimus dėl paslaugų teikimo konkrečiam objektui.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000 Construction supervision services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Kauno miestas.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos susisiekimo komunikacijų laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos pagal sutarties projekto 1 priede pateiktos techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 4 priedas) reikalavimus.

Preliminarūs paslaugų kiekiai nurodyti sutarties projekto 2 priede (pirkimo sąlygų 4 priedas). Sutarties vykdymo metu įsigyjami paslaugų kiekiai priklausys nuo užsakovo poreikių ir faktinių užsakymų. Paslaugos bus užsakomos atskiriems susisiekimo komunikacijų objektams pagal užsakovo ir paslaugų teikėjo sudaromus susitarimus dėl paslaugų teikimo konkrečiam objektui.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip dar 24 mėnesiams. Bendras sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Galimybė pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užsakovui 50 000 EUR dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės, ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, galiojantį iki numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos.

Sutarties įvykdymas taip pat bus užtikrinamas sutartyje numatytomis netesybomis (delspinigiais ir baudomis).

Užsakovas atsiskaito už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma už per mėnesį suteiktas paslaugas ir pateikiama užsakovui tik šalims suderinus ir pasirašius paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2021
Local time: 11:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Postal code: LT-44132
Country: Lithuania
E-mail: kauno.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 37490941
Fax: +370 37324164
Internet address: http://kat.teismai.lt/lt/titulinis.html
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021