Diensten - 374668-2015

Beknopt weergeven

23/10/2015    S206

Slovenië-Maribor: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2015/S 206-374668

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Pošta Slovenije d.o.o.
Postadres: Slomškov trg 10
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za investicije in nabavo
Ter attentie van: Zdenka Trinko
E-mail: zdenka.trinko@posta.si
Telefoon: +386 24492309
Fax: +386 24492379

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.posta.si

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

Beschrijving
Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 1
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Porsche Inter Auto d.o.o.
Postadres: Bravničarjeva ulica 5
Plaats: Ljubljana
Postcode: SI-1000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 112 448 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 2
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avto Koletnik d.o.o.
Postadres: Kraljeviča Marka ulica 15B
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 587 704 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 3
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avto Set d.o.o.
Postadres: Dragomelj 26
Plaats: Domžale
Postcode: SI-1230
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 101 257 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 4
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Trgo ABC d.o.o.
Postadres: Istrska cesta 12
Plaats: Koper – Capodistria
Postcode: SI-6000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 553 056 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 5
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avto Servis Strašek d.o.o.
Postadres: Krtince 15
Plaats: Podplat
Postcode: SI-3241
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 74 407 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 6
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avtomag d.o.o.
Postadres: Vipavska cesta 16A
Plaats: Nova Gorica
Postcode: SI-5000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 2 808 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen