Услуги - 374737-2015

Компактен изглед

24/10/2015    S207

Холандия-Хага: Услуги по охрана и посрещане

2015/S 207-374737

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 15.9.2015 г., 2015/S 178-322635)

Евроюст, на вниманието на: сектор „Доставки“, Maanweg 174, 2516 AB Хага, НИДЕРЛАНДИЯ. Тел. +31 704125597. Факс +31 704125585. Електронна поща: procurement@eurojust.europa.eu

Вместо 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

21.10.2015.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

26.10.2015 (14:00).

[...]

Да се чете 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

25.11.2015.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

30.11.2015 (14:00).

[...]