Forniture - 374757-2019

08/08/2019    S152

Ungheria-Budapest: Elettricità

2019/S 152-374757

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_15714893
Indirizzo postale: Andor utca 47–49.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Codice postale: 1119
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Mile Márk főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Tel.: +36 17953802
Fax: +36 17950783
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.kef.gov.hu
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Villamos energia közbeszerzés 2020

Numero di riferimento: EKR000422802019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Villamos energia közbeszerzés 2020

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 030 614 130.00 HUF
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Luogo principale di esecuzione:

A pontos teljesítési (fogyasztási) helyek listáját a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza, külön excel fájl mellékletként.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Menetrend adás nélküli teljes ellátás alapú szerződés keretében 32 200 000 kWh mennyiségű villamos energia beszerzése 12 hónapra, azaz 1.1.2020–31.12.2020 közötti időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a megadott mennyiségtől + 30 %-kal különdíjmentesen, azaz a szerződéses áron, felár, illetve egyéb díj felszámolása nélkül eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk pontban megadottak szerint. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1:2002, illetve az MSZ EN 50160:2011 szabvány szerint kell értelmezni. A távmért fogyasztási helyek görbéi - negyedórás adatai - letölthetőek az elosztó honlapjáról: https://eloszto.elmu.hu. A műszaki leírásban megadott, a letöltéshez szükséges felhasználónév és jelszó az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig áll rendelkezésre. További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

A II.2.4) pontban jelölt mennyiség +30 %-a. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.2. pontjában

Részletezettek szerint AK fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstervezet 4.1.pontjában foglalt szerződött mennyiségtől +30 %-ig terjedő többlet mennyiséget a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja a szerződéstervezet 8.1. pontjában meghatározott áron.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 085-203277
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: INK/13/37/2019
Denominazione:

Villamos energia közbeszerzés 2020

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/08/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_23521016
Indirizzo postale: Váci út 72–74.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Codice postale: 1132
Paese: Ungheria
E-mail: andrea.antal@elmu-emasz.hu
Tel.: +36 202934258
Fax: +36 12382037
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 030 614 130.00 HUF
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Nyertes ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyertes ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 1132 Budapest, Váci út 72–74.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 12928130-2-44

Az eljárásban a nyertes ajánlattevőn kívül ajánlatot tevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

Ajánlattevő adószáma: 12936773-2-44

Ajánlattevő neve: NKM Áramszolgáltató Zrt.

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

Ajánlattevő adószáma: 10734441-2-06

Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Ajánlattevő adószáma: 25343502-2-44

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148.§. szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2019