Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374810-2022

11/07/2022    S131

Hongrie-Sopron: Services de réparation et d'entretien de locomotives

2022/S 131-374810

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10008676208
Adresse postale: Mátyás király Utca 19.
Ville: Sopron
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Code postal: 9400
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Menyhártné Bindes Viola
Courriel: vbindes@gysev.hu
Téléphone: +36 99577607
Fax: +36 99577108
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gysev.hu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.gysev.hu
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Jenbacher motorvonat fődarabjainak javítása

Numéro de référence: EKR000415192022
II.1.2)Code CPV principal
50221000 Services de réparation et d'entretien de locomotives
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat fődarabjainak javítása

1.rész:Jenbacher motorvonat dízelmotor javítás

Vállalkozási keretszerződés a GYSEV Zrt. tulajdonában levő 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat MB-AG OM444LA típusú 460 kW teljesítményű dízelmotorjainak javítására és szállítására nettó 50 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

Megrendelő a teljes keretösszegből nettó 38 500 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerződés teljes időtartama alatt.

Megrendelések mennyisége: 2 db dízelmotor

2. rész: Jenbacher motorvonat VOITH hajtómű javítás

Vállalkozási keretszerződés a GYSEV Zrt. tulajdonában levő 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat VOITH hajtómű javítására és szállítására 120 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

Megrendelő a teljes keretösszegből nettó 92 400 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerződés teljes időtartama alatt.

Megrendelések mennyisége: 2 db hajtómű.

3. rész: Jenbacher motorvonat forgóváz javítás

Vállalkozási keretszerződés a GYSEV Zrt. tulajdonában levő 0247; 1446/2446 sorozatszámú - 1 435 mm nyomtávú, 460 kW teljesítményű - (Jenbacher) motorvonat forgóváz javítására 55 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

Megrendelések várható mennyisége: 10 db forgóváz (futó vagy hajtott).

Megrendelő a teljes keretösszegből nettó 42 400 000 Ft (várható mennyisége: 8 db forgóváz futó vagy hajtott) lehívására vállal kötelezettséget a szerződés teljes időtartama alatt.

Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 225 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Jenbacher motorvonat dízelmotor javítás

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50221200 Services de réparation et d'entretien de transmissions de locomotives
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Lieu principal d'exécution:

GYSEV Zrt. soproni motorműhelye (9400 Sopron, Batsányi utca 15.)

II.2.4)Description des prestations:

Vállalkozási keretszerződés a GYSEV Zrt. tulajdonában levő 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat MB-AG OM444LA típusú 460 kW teljesítményű dízelmotorjainak javítására és szállítására nettó 50 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

Megrendelő a teljes keretösszegből nettó 38 500 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerződés teljes időtartama alatt.

Megrendelések mennyisége: 2 db dízelmotor

Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Jótállás időtartama (min. 365 naptári nap-max. 730 naptári nap) / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

A II.2.5) pontban megadott «Ár» értékelési szempont részletezése:

- Alapjavítási munkák ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám: 55

- Opciós munkák ajánlati ára összesen (minden tételből 1-1-1 egység) [nettó HUF] - Súlyszám: 40

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Jenbacher motorvonat VOITH hajtómű javítása

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50221200 Services de réparation et d'entretien de transmissions de locomotives
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Lieu principal d'exécution:

GYSEV Zrt. soproni motorműhelye (9400 Sopron, Batsányi utca 15.)

II.2.4)Description des prestations:

Vállalkozási keretszerződés a GYSEV Zrt. tulajdonában levő 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat VOITH hajtómű javítására és szállítására 120 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

Megrendelő a teljes keretösszegből nettó 92 400 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget a szerződés teljes időtartama alatt.

Megrendelések mennyisége: 2 db hajtómű.

Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Jótállás időtartama (min. 365 naptári nap-max. 730 naptári nap) / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

A II.2.5) pontban megadott «Ár» értékelési szempont részletezése:

- Alapjavítási munkák ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám: 60

- Opciós munkák ajánlati ára összesen (minden tételből 1-1-1 egység) [nettó HUF] - Súlyszám: 35

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Jenbacher motorvonat forgóváz javítás

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
50221300 Services de réparation et d'entretien d'essieux montés de locomotives
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU Magyarország
Lieu principal d'exécution:

A fődarab átadás-átvételének helye magyaro-i telephellyel rendelkező Váll. esetében Váll. telephelye. Amennyiben nem rendelkezik mo-i telephellyel, úgy a Mo-i országhatáron lévő üzemváltó állomás.

II.2.4)Description des prestations:

Vállalkozási keretszerződés a GYSEV Zrt. tulajdonában levő 0247; 1446/2446 sorozatszámú - 1 435 mm nyomtávú, 460 kW teljesítményű - (Jenbacher) motorvonat forgóváz javítására 55 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

Megrendelések várható mennyisége: 10 db forgóváz (futó vagy hajtott).

Megrendelő a teljes keretösszegből nettó 42 400 000 Ft (várható mennyisége: 8 db forgóváz futó vagy hajtott) lehívására vállal kötelezettséget a szerződés teljes időtartama alatt.

Az alap- és opciós javítási munkák részletes leírását a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Jótállás időtartama (min. 365 naptári nap-max. 730 naptári nap) / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Megrendelő a szerződés hatálya alatt a nettó 12 600 000 Ft összegű opció terhére jogosult bármilyen mennyiségben és összetételben megrendelést lehívni. Az opció lehívásánál várható, tájékoztató jellegű mennyiség: 2 db (futó vagy hajtott) forgóváz javítási munkáinak elvégzése.

Az opció tekintetében is irányadóak az ajánlattevő ajánlatában meghatározott egységárak.

Ajánlatkérő a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg, a keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség ezen várható mennyiségtől eltérhet.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

A II.2.5) pontban megadott «Ár» értékelési szempont részletezése:

- Alapjavítási munkák ajánlati ára öszesen (nettó HUF) - Súlyszám: 60

- Opciós munkák ajánlati ára összesen (nettó HUF) - Súlyszám: 35

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 073-196836
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Jenbacher motorvonat dízelmotor javítás

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BE-BO 21 MOTORJAVÍTÓ KFT.
Numéro national d'identification: 23978902213
Adresse postale: NYÁR UTCA 1/B
Ville: SZIGETHALOM
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2315
Pays: Hongrie
Courriel: kecskemet@gepmuhely.hu
Téléphone: +36 307566343
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 50 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

adagoló javítás, turbófeltöltő felújítás

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 2
Intitulé:

Jenbacher motorvonat VOITH hajtómű javítása

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Voith Turbo Kereskedelmi Kft
Numéro national d'identification: 10882018213
Adresse postale: Felvég Utca 4
Ville: Biatorbágy
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2051
Pays: Hongrie
Courriel: judit.voeroes@voith.com
Téléphone: +36 23312431
Fax: +36 23310441
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 120 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

hibafeltárás, próbapadi járatás, átvétel

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 3
Intitulé:

Jenbacher motorvonat forgóváz javítás

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Mozdony és Vasúti Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: 14263121218
Adresse postale: Szövő Utca 85.
Ville: Szombathely
Code NUTS: HU222 Vas
Code postal: 9700
Pays: Hongrie
Courriel: info@mvj.hu
Téléphone: +36 94521800
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 55 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

- Nyertes ajánlattevő adószáma:

1.rész:23978902-2-13 ;

2.rész:10882018-2-13 ;

3.rész:14263121-2-18;

- Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.rész tekintetében:

Ajánlattevő neve: Be - Bo 21. Motorjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2315 Szigethalom, Nyár utca 1. B. ép.

Adószáma: 23978902-2-13;

2.rész tekintetében:

Ajánlattevő neve:Voith Turbo Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Felvég u. 4.

Adószáma:10882018-2-13;

3.rész tekintetében:

Ajánlattevő neve:Mozdony és Vasúti Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9700 Szombathely, Szövő utca 85.

Adószáma: 14263121-2-18;

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022