Árubeszerzések - 374853-2020

10/08/2020    S153

Magyarország-Budapest: Gyógyszerészeti termékek

2020/S 153-374853

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci út 73/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Telefon: +36 12982509
Fax: +36 12982403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új tételes elsz. HA-k beszerzése 10 részben 2019.

Hivatkozási szám: EKR000244282019
II.1.2)Fő CPV-kód
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alektinib

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 8/a8. pontban meghatározott intézmények köre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 8/a8. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Alektinib hatóanyag:

— OENO kód és gyógyszer hatóanyagának neve: 06001 alektinib,

— Keretmennyiség: 25 256 000,00 mg.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 13
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 195-473659

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 10
Elnevezés:

Alektinib

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
24/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison utca 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 106 227 082.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
33600000 Gyógyszerészeti termékek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
33600000 Gyógyszerészeti termékek
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/A. melléklet 8/a8. pontban meghatározott intézmények köre.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 9/1993. (IV.2) NM rendelet 1/A melléklete szerint a 8/a8. pont támogatott indikációkban kerül beszerzésre Alektinib hatóanyag:

— OENO kód és gyógyszer hatóanyagának neve: 06001 alektinib,

— Keretmennyiség: 25 256 000,00 mg.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 13
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 540 378 287.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison utca 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Ajánlatkérő élt a Keretmegállapodás 18.2 pontja szerinti szerződéshosszabbítás lehetőségével, ezáltal a Keretmegállapodás hatálya további 9 hónappal meghosszabbításra került 2021. március 23. napjáig tartó aktív, és 2021. július 23. napjáig tartó passzív időszakra.

Felek 2020. július 7. napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosították a Keretmegállapodást és a Keretmennyiséget megemelték. A módosítás az eredeti keretmegállapodásos érték 39,25 %-a, a Keretmegállapodás időbeli hatályát nem érintve kizárólag a veszélyhelyzet és járványhelyzet várható végéig feltétlenül szükséges gyógyszer mennyiségre terjed ki. A módosítás alapján a megemelt keretösszeg: nettó 1 540 378 287 Ft, a keretmennyiség: 35 168 000 mg. A Keretmegállapodás jelen módosítás során nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormány rendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, melynek oka az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19). Magyarországon a közeljövőben várható a járvány tömeges megbetegedések szakaszába lépése, amelynek következtében a krónikus betegek fokozott, egyre nagyobb életveszélynek vannak kitéve. A veszélyeztetettség az onkológiai, hematológiai és gyulladásos betegségben szenvedőket érinti kiemelten, ezen betegkör kezeléséhez elengedhetetlenül és feltétlenül szükséges a terápiájukat alapját képező tételes elszámolású hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek folyamatos és biztonságos, természetben történő biztosítása az ellátó kórházak és a betegek részére. Fentiekre tekintettel a NEAK a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében több intézkedést is bevezetett annak érdekében, hogy a betegek minél kevesebb orvos-beteg találkozó alkalmával, az otthonuk minél kevesebb elhagyása mellett juthassanak hozzá az életmentő gyógyszeres terápiájukhoz. A fertőzésveszély csúcspontját megelőzően mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a betegek az életmentő terápiájukhoz a járvány lecsengéséig hozzájuthassanak, és csak a legszükségesebb esetekben kelljen felkeresni kezelőorvosukat. Az ehhez szükséges intézkedések egyike volt, hogy feloldásra került az egy havi gyógyszeres terápiához elegendő mennyiségű gyógyszer kiadásának korlátozása. A kockázatot jelentő kontaktálások és egészségügyi intézmények elkerülése érdekében a kijelölt kezelő centrumokban a kezelőorvosok élnek a NEAK által a pandémiás helyzetre tekintettel biztosított lehetőséggel, és betegeiket hosszabb időszakra látják el gyógyszerekkel, így csökkentve az orvos beteg találkozások számát. A korlátozás feloldásával az tapasztalható, hogy számos olyan beteg esetében, akinek a terápiája mellékhatások nélkül szakmai protokollban foglaltak szerint gond nélkül folytatható, a gyógyszerek kiadására 3 havi, vagy adott esetben 6 havi mennyiséggel került sor. Mindezek következtében az elmúlt időszakban jelentősen, előre nem látható mértékben és mennyiségben emelkedett a gyógyszerigény, amellyel előre sem az orvosszakma, sem a NEAK a jelenleg hatályos keretmegállapodások megkötésekor nem számolhatott.

A jelen Keretmegállapodás tárgyát képező, alektinib hatóanyagot tartalmazó, tételes elszámolás alá eső, tüdődaganat kezelésére szolgáló gyógyszer esetében a kezelés folyamatos biztosítása elengedhetetlen és szükséges, különösen a kialakult pandémiás helyzetre tekintettel. A kezelés megszakítása, elmaradása esetén a betegek állapotában visszafordíthatatlan állapotromlás állhat elő, biológia terápiás kezelések megszakítása esetén a betegek immunrendszerének legyengült állapota miatt akár az elhalálozás kockázata is felmerülhet, különös tekintettel a krónikus betegek járványügyi veszélyeztetettségére. A betegek folyamatos, hosszú távú kezeléseinek biztosítása sem a kezelő intézmények, sem az érintett orvosszakma, sem a finanszírozó NEAK számára előre nem tervezhető mértékben megnövekedett gyógyszermennyiség felhasználást indukált.

Sem a járvány kialakulása, sem európai terjedésének intenzitása előre nem volt látható, a tételes elszámolású gyógyszeres terápiás ellátásban azonban a járványügyi helyzet miatt, a veszélyhelyzettel közvetlen összefüggésben olyan – előre nem látható – többlet gyógyszerigények merültek fel, amelyek a jelenlegi keretmegállapodásos mennyiségek keretei között nem biztosíthatók, így a keretmegállapodások Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítása vált szükségessége.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 106 227 082.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 540 378 287.00 HUF