Palvelut - 375044-2016

26/10/2016    S207

Suomi-Vantaa: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2016/S 207-375044

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Finavia Oyj
Postiosoite: PL 50
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
Postinumero: 01531
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tuomo Lindstedt
Sähköpostiosoite: tietopalvelu@finavia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.finavia.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat-kehittyvat/finavia-investoi/hankinnat/
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Finavia Oyj, Helsinki Airport kehitysohjelma; Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus- ja muutostöiden suunnittelukilpailu.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna. Menettelynä on rajoitettu kilpailu, johon ehdokkaat valitaan ja kutsutaan noudattamalla hankintailmoituksessa ilmoitettuja perusteita.

Kilpailun tarkoituksena on Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen ja Terminaalin 2 suunnitteluratkaisun ja hankkeen suunnitteluryhmän valinta.

Kilpailutehtävänä on laatia koko kilpailualueen käsittävä ehdotus aluesuunnitelmaksi, joka toimii alueen jatkokehittämisen apuna sekä tähän sisältyvänä korkeatasoinen arkkitehtoninen ja toiminnallinen, tehokas ja turvallinen ratkaisu nykyisen terminaalirakennuksen laajentamiseksi ja muuttamiseksi. Tehtävään sisältyy myös terminaaliin liittyvän, mahdollisen matkakeskuksen sijoittaminen osaksi kaikkien alueella olevien liikennemuotojen palvelukokonaisuutta.

Kilpailuun valitaan neljä (4) suunnitteluryhmää. Suunnitteluryhmiin tulee sisältyä:

— pääsuunnittelija,

— arkkitehti,

— rakennesuunnittelija,

— talotekniikan suunnittelijat,

— liikennesuunnittelija.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Helsinki multimodal urban node.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Osallistujien valintaperusteet on kuvattu osallistumishakemuksessa. Kilpailuun valitaan neljä (4) suunnitteluryhmää, jollei soveltuvia suunnitteluryhmiä ole vähemmän. Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä suunnitteluryhmiä on enemmän kuin neljä (4), valinta tehdään osallistumishakemuksessa määritettyjen vertailuperusteiden perusteella.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 4
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Arviointiperusteet on määritetty kilpailuohjelmassa.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/11/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:

Kukin osallistujaryhmä, joka toimittaa ehdotuksen hyväksytysti, saa palkkion 80 000 EUR (alv. 0 %).

Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta, joka veloittaa palkkiosta 10 % palkintolautakunnan riippumattoman asiantuntijajäsenen palkkiota ja SAFA:lle maksettavia korvauksia varten.

Kukin kilpailuun kutsuttu osallistuja saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen.

IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Kari Ristolainen
Miikka Leppänen
Martti Nurminen
Heikki Koski
Elena Stenholm
Ville Haapasaari
Kai Laitinen
Henri Hansson
Hannu Tikka

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/10/2016