Services - 375342-2017

23/09/2017    S183    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 183-375342

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Trade Centre Praha a.s.
00409316
Blanická 1008/28
Praha
120 00
Česká republika
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222866555
E-mail: vz@mt-legal.com
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.tcp-as.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/tracenpra/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/tracenpra/
Další informace lze získat na jiné adrese:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
28305043
Jugoslávská 620/29
Praha 2
120 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Machurek
Tel.: +420 222866555
E-mail: vz@mt-legal.com
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.tcp-as.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/tracenpra/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Trade Centre Praha a.s.
00409316
Blanická 1008/28
Praha
120 00
Česká republika
E-mail: vz@mt-legal.com
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.tcp-as.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/tracenpra/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: akciová společnost ve vlastnictví hl. m. Prahy
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Revitalizace pražských nábřeží – projektové dokumentace.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 7 800 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží, Praha 2

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 250 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Úprava a doplnění pozic sociálního zázemí Rašínova nábřeží, Praha 2

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 550 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Vnitřní vybavení a úprava vstupního portálu kobek č. 5, 7, 8, 9, 10 a 11 na Rašínově nábřeží, Praha 2

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 650 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Vnitřní vybavení a úprava využití kobek č. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 na Hořejším nábřeží, Praha 5

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 100 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Vnitřní vybavení a úprava využití kobek č. 1 a 2 na Hořejším nábřeží, Praha 5

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 350 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor Dvořákova nábřeží, Praha 1

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 850 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Doplnění mobiliáře a vybavení náplavky Rašínova nábřeží

Část č.: 7
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Doplnění mobiliáře a vybavení náplavky Dvořákova nábřeží

Část č.: 8
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

PD Doplnění mobiliáře a vybavení náplavky Hořejšího nábřeží

Část č.: 9
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ na 9 částí. Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování:

— dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a výběr zhotovitele včetně soupisu prací (výkaz výměr) – části 1–9.

Součástí vypracovaných dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

Součástí předmětu pro všechny části veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zajišťování stavebních povolení, při zadávání veřejných zakázek na realizaci předmětných staveb (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení Zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění pro všechny části veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti hlavního projektanta / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel v souladu s ust. § 77 ZZVZ požaduje předložení:

a) Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil oprávnění k podnikání v oboru projektová činnost ve výstavbě. Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru aktuální výpis z živnostenského rejstříku nebo dosud platný živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru, který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

c) Doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil splnění předložením – Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru:

— autorizace architekta se všeobecnou působností, příp. architektura (alespoň pro 1 osobu). Dodavatel dále uvede vztah uvedené osoby k dodavateli.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje ekonomickou kvalifikaci.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel nepožaduje ekonomickou kvalifikaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/10/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31/10/2017
Místní čas: 10:15
Místo:

Trade Centre Praha a.s., Blanická 28, 120 00 Praha 2-Vinohrady.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (maximálně však dvě osoby za účastníka, které se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo účastníka – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a osoby pověřené zadavatelem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/09/2017