Services - 375497-2018

28/08/2018    S164

Poland-Warsaw: Software-related services

2018/S 164-375497

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 139-317812)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Postal address: al. Jana Pawła II 13
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-828
Country: Poland
Contact person: PFRON
E-mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl
Telephone: +48 225055256
Fax: +48 225055275
Internet address(es):
Main address: www.pfron.org.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SODiR

Reference number: ZP/24/18
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku

1.2. Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.12.2018 roku w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

− Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

− Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/08/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 139-317812

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/08/2018
Local time: 12:00
Read:
Date: 18/09/2018
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/08/2018
Local time: 14:00
Read:
Date: 18/09/2018
Local time: 14:00
VII.2)Other additional information: