ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 37554-2020

24/01/2020    S17    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos

2020/S 017-037554

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 248-614597)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adresas: ul. Grzybowska 80/82
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911
Pašto kodas: 00-844
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Słowikowska-Hajdas
El. paštas: przetargi-kzgw@wody.gov.pl
Telefonas: +48 223753772

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.wody.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup usług telekomunikacji GSM wraz z dostawą aparatów komórkowych

Nuorodos numeris: KZGW/KIT/346/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
64212000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telekomunikacyjnych GSM obejmujących: usługi głosowe, usługi tekstowe, transmisje danych, usługę prywatnego APN, zakup sprzętu oraz udostępnienie internetowego systemu (aplikacji) do zarządzania kontami Zamawiającego w sieci Wykonawcy, utylizację zużytego sprzętu.

Szczegółowy OPZ stanowi załącznik 1 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 248-614597

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 10/02/2020
Vietos laikas: 11:30
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 10/02/2020
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija: