Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 375684-2021

23/07/2021    S141

Netherlands-Borne: Sports fields maintenance services

2021/S 141-375684

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Borne
National registration number: 491608985
Postal address: Rheineplein 1
Town: Borne
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 7622DG
Country: Netherlands
Contact person: Ricardo Kreileman
E-mail: info@its-projects.nl
Telephone: +31 572362240
Internet address(es):
Main address: http://www.borne.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud Sportvelden

II.1.2)Main CPV code
77320000 Sports fields maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht omvat het onderhouden van de sportvelden gelegen op sportcomplex ’t Wooldrik te Borne op basis van het Bestek, de Raamovereenkomst, Coördinatieovereenkomst en Wachtkamerovereenkomst.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— Onderhouden natuurgras sportvelden

— Onderhouden kunstgras sportvelden

— Onderhouden overige sportvoorzieningen

— Onderhoud overige groenvoorzieningen

— Bijkomende werkzaamheden

Daarnaast wordt van Aannemer verlangd dat zij de werkzaamheden betreffende de vervanging van de sportvelden van de aan te trekken nevenaannemer aanstuurt en coördineert. De coördinatieverplichtingen zijn neergelegd in de Coördinatieovereenkomst en maken onderdeel uit van de Opdracht.

Tot slot wordt van Aannemer verlangd zijn werkzaamheden zo nodig af te stemmen met de nevenaannemers die betrokken zijn bij de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden op het sportcomplex. In dit kader wordt eveneens van Aannemer verlangd dat zij aanwijzingen vanuit Opdrachtgever opvolgt.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 100 500.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— Onderhouden natuurgras sportvelden,

— Onderhouden kunstgras sportvelden,

— Onderhouden overige sportvoorzieningen,

— Onderhoud overige groenvoorzieningen,

— Bijkomende werkzaamheden.

Zie het Bestek voor de hoeveelheden.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: SG 2.1. – Communicatie & Samenwerking / Weighting: 5000
Quality criterion - Name: SG 2.2. – Bereikbaarheid – Consul-app. / Weighting: 5000
Quality criterion - Name: SG 2.3. – Planning & Flexibiliteit & Kwaliteit Velden / Weighting: 5000
Quality criterion - Name: SG 2.4. – SROI Inzet personeel / Weighting: 5000
Quality criterion - Name: SG 2.5. – Kwaliteit en continuïteit in te zetten personeel / Weighting: 5000
Quality criterion - Name: SG 2.6. – Klachtafhandeling / Weighting: 5000
Quality criterion - Name: SG. 3.1 Duurzaamheid in te zetten Materieel / Weighting: 16000
Price - Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie het Bestek en de Aanbestedingsstukken.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 087-207877
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Onderhoud Sportvelden

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/11/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ter Braak Cultuurtechniek & Haardhout V.O.F.
National registration number: 08104439
Postal address: Groothuizenweg 68 a
Town: Haaksbergen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 7481WD
Country: Netherlands
E-mail: info@terbraakcultuurtechniek.nl
Telephone: +31 613524514
Internet address: http://www.terbraakcultuurtechniek.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 500.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Overijssel
Postal address: Egbert Gorterstraat 5
Town: Almelo
Postal code: 7607 GB
Country: Netherlands
E-mail: handelsrol.rb-ove.almelo@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883615555
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Indien een Inschrijver zich niet kan vinden in de gunningbeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van twintig (20) Dagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van de gunningbeslissing, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van Opdrachtgever, bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel.

Indien binnen deze termijn van twintig (20) Dagen een kort geding aanhangig is gemaakt, zal niet worden overgegaan tot definitieve gunning van de Opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

Indien niet binnen twintig (20) Dagen na verzending van de mededeling van de gunningbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de belanghebbenden geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. Opdrachtgever is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021