Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 375802-2019

09/08/2019    S153    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Italien-Parma: Rådgivningstjänster avseende företagsledning

2019/S 153-375802

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 128-311695)

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för stöd till BEREC (BEREC-byrån)
Ort: Riga
Nuts-kod: LV
Land: Lettland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CDT-Translation Centre
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Land: Luxemburg
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CEDEFOP – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Ort: Thessaloniki
Nuts-kod: EL
Land: Grekland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CPVO-Community Plant Variety Office (gemenskapens växtsortsmyndighet)
Ort: Angers Cedex 2
Nuts-kod: FR
Land: Frankrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eacea – Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EBA – Europeiska bankmyndigheten
Ort: Paris La Défense Cedex
Nuts-kod: FR
Land: Frankrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ECHA-European Chemicals Agency
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI
Land: Finland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency – EDA)
Ort: Ixelles
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EEA – Europeiska miljöbyrån
Ort: Copenhagen
Nuts-kod: DK
Land: Danmark
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EFCA – Europeiska fiskerikontrollbyrån
Ort: Vigo
Nuts-kod: ES
Land: Spanien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken (EIB)
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Land: Luxemburg
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EIGE – Europeiska jämställdhetsinstitutet
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LT
Land: Litauen
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EIT – Europeiska institutet för innovation och teknik
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU
Land: Ungern
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EMA – Europeiska läkemedelsmyndigheten
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL
Land: Nederländerna
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Enisa – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Ort: Maroussi
Nuts-kod: EL
Land: Grekland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ercea – Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Esma – Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Ort: Paris
Nuts-kod: FR
Land: Frankrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Ort: Tallin
Nuts-kod: EE
Land: Estland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurojust (the European Union’s Judicial Cooperation Unit - EU:s enhet för rättsligt samarbete)
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL
Land: Nederländerna
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL
Land: Nederländerna
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: F4E-Fusion for Energy-Europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi
Ort: Barcelona
Nuts-kod: ES
Land: Spanien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FRA – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Ort: Vienna
Nuts-kod: AT
Land: Österrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL
Land: Polen
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: GSA-Europeiska byrån för globala systemet för satellitnavigering
Ort: Prague
Nuts-kod: CZ
Land: Tjeckien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EU-Osha – Europeiska arbetsmiljöbyrån
Ort: Bilbao
Nuts-kod: ES
Land: Spanien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SESAR-— Gemensamma Sesar-företaget
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SHIFT2RAIL – gemensamma företaget Shift2Rail
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board – SRB)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rådgivningstjänster avseende företagsledning

Referensnummer: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) är det ledande EU-organet avseende denna anbudsinfordran. Följande EU-organ ansluter till denna upphandling för BEREC-byrån, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, EU-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, SESAR JU, SHIFT2-RAIL JU, SRB. Anbudsinfordran syftar till att ge de deltagande EU-organen ett flerårigt block av konsulttjänster avseende företagsledning med anknytning till omvandling av företag och operativ utveckling som har relevans för förbättring av EU-organens värde, effektivitet och ändamålsenlighet.

Anbudsgivarens kompetens ska täcka en hel livscykel av konsulttjänster avseende företagsledning, från strategisk analys, genom strategisk planering, till genomförande och utrullningstjänster för företagsledningspolicyer, processer och verktyg, dvs både utveckling och metodutrullning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-311695

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.5)
Plats där texten ska ändras: Uppskattat totalt värde
I stället för:

Värde exkl. moms: 45 000 000,00 EUR

Ska det stå:

Värde exkl. moms: 50 000 000,00 EUR

Avsnitt nummer: II.2.6)
Plats där texten ska ändras: Uppskattat värde
I stället för:

Värde exkl. moms: 45 000 000,00 EUR

Ska det stå:

Värde exkl. moms: 50 000 000,00 EUR

Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 06/09/2019
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 14:30
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 14:30
VII.2)Övriga upplysningar:

Förfrågningsunderlaget har uppdaterats i termer av spårändringar och finns publicerat på följande länk: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=5026