Storitve - 375809-2019

09/08/2019    S153    Evropska investicijska banka - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Tehnična pomoč za instrument za financiranje malih kmetov v državah AKP

2019/S 153-375809

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.eib.org

Internetni naslov profila kupca: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000619001

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5304
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tehnična pomoč za instrument za financiranje malih kmetov v državah AKP

Referenčna številka dokumenta: AA-000619-001
II.1.2)Glavna koda CPV
66171000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Program tehnične pomoči je zasnovan z namenom dopolnitve posojila EIB, dodeljenega 3 mikrofinančnim institucijam v okviru instrumenta za financiranje malih kmetov. Izvedel se bo v okviru 3 komponent.

Komponenta 1: Zagotavljanje prilagojenih dejavnosti krepitve zmogljivosti za monetarne finančne institucije za utrjevanje finančnega in socialnega delovanja z ozirom na izboljšanje posojilnih praks v kmetijstvu v skladu z zahtevami instrumenta za financiranje.

Komponenta 2: Izboljšanje lokalne zmogljivosti za spodbujanje dobrih kmetijskih praks in odgovorne živinoreje.

Komponenta 3: Zagotavljanje usposabljanja za finančno pismenost in storitev za razvoj podjetništva za končne upravičence.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79410000
80400000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Slonokoščena obala in Uganda (za več podrobnosti glejte formalne pogoje)

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročnik lahko po lastni presoji in glede na razpoložljiva sredstva podaljša trajanje in razširi obseg projekta za dodatne storitve.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Investicijski sklad za afriške, karibske in pacifiške države (AKP) – Sporazum iz Cotonouja

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Merila za izbor, navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Merila za izbor, navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/09/2019
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/10/2019
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

sedež EIB v Luxembourgu

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Gospodarskim subjektom, ki oddajo ponudbo, bo na zahtevo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/08/2019