Služby - 375820-2019

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Koncesia a poskytovanie služieb spoločného stravovania pre Všeobecné medziinštitucionálne stredisko pre deti predškolského veku v Kirchbergu
NDČíslo dokumentu375820-2019
PDDátum uverejnenia09/08/2019
OJÚ. v. EÚ S153
TWMiestoLUXEMBURG
AUNázov obstarávateľaEurópska komisia
OLPôvodný jazykFR
HDHlavičkaEurópska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
CYKrajinaLU
AATyp obstarávateľa5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAEU InstitutionEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný30/07/2019
DTKonečný termín20/09/2019
NCObstarávanie4 - Služby
PRKonanie1 - Verejná súťaž
TDTyp dokumentu3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCKód CPV98000000 - Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom
RCKód NUTSLU0
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ