Servizzi - 375820-2019

09/08/2019    S153

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Konċessjoni u provvista ta' servizzi ta' forniment tal-ikel kollettiv fiċ-Ċentru Interistituzzjonali tal-Kura tat-Tfal fi Snin Bikrin-Kirchberg

2019/S 153-375820

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea
Indirizz postali: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité Oil.06-Secteur 002 «Contrats et appels d'offres».
Posta elettronika: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-32109

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Konċessjoni u provvista ta' servizzi ta' forniment tal-ikel kollettiv fiċ-Ċentru Interistituzzjonali tal-Kura tat-Tfal fi Snin Bikrin-Kirchberg

Numru ta' referenza: OIL.06/PO/2019/031
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
98000000 Servizzi oħra tal-komunità, soċjali u personali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu konċessjoni u provvista ta' servizzi ta' forniment tal-ikel kollettiv għall-Kummissjoni Ewropea fil-Lussemburgu, iċ-Ċentru Interistituzzjonali tal-Kura tat-Tfal fi Snin Bikrin (CPE), immaniġġjat mill-Uffiċċju għall-Infrastruttura u Loġistika fil-Lussemburgu (OIL).

Il-kuntrattur jiggarantixxi missjonijiet ta' forniment tal-ikel kollettiv fuq is-sit u fil-faċilitajiet taċ-CPE f'Kirchberg u b'mod iktar partikolari:

— f'konċessjoni: l-ikliet ta' nofsinhar għal madwar 600 tifel u tifla,

— f'kuntratt ta' servizz: l-isnekks għal madwar 1 200 tifel u tifla u l-ikliet għal 55 persuna tal-maniġment.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 211 859.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-belt tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur jiggarantixxi missjonijiet ta' forniment tal-ikel kollettiv fuq is-sit u fil-faċilitajiet taċ-CPE f'Kirchberg u b'mod iktar partikolari:

— f'konċessjoni: l-ikliet ta' nofsinhar għal madwar 600 tifel u tifla;

— f'kuntratt ta' servizz: l-isnekks għal madwar 1 200 tifel u tifla u l-ikliet għal madwar 55 persuna tal-maniġment.

Attwalment, il-forniment tal-ikel huwa garantit minn servizz tal-OIL tal-Kummissjoni Ewropea. Il-kuntrattur jiggarantixxi t-tħejjija tal-ikliet u s-servizzi l-oħra fil-faċilitajiet li huma fdati lilu mill-istituzzjoni. Is-servizzi jinkludu b'mod partikolari:

— it-tfassil ta' menus fil-kċina ta' CPE3,

— it-tħejjija tal-ikliet ta' nofsinhar u tal-isnekks,

— il-provvista tal-ikliet ta' nofsinhar mingħajr allerġeni u/jew ikliet li jeskludu l-iktar allerġeni komuni,

— għażla tal-isnekks "mingħajr allerġeni",

— is-servizz tal-ikliet fuq il-mejda fil-kaffetteriji,

— il-provvista tal-isnekks fuq trejs u karrijiet,

— it-tħejjija tal-isnekks u tal-ikliet li jittieklu barra ("lunch packs") għall-attivitajiet esterni,

— it-tneħħija tat-trejs tal-isnekks,

— it-tindif u l-manutenzjoni ta' kuljum tal-kaffetteriji u l-kċejjen,

— it-trasport ta' ikliet u snekks bejn il-bini CPE 3 u l-bini CPE 1.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-provvista / Peżar: 50
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni / Peżar: 60
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Menus u platti tal-ġurnata / Peżar: 110
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità u l-iġjene / Peżar: 30
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-iżvilupp sostenibbli / Peżar: 10
Prezz - Peżar: 260
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 211 859.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 56
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QtK jiġġedded b'mod taċitu 4 darbiet għal perijodu rispettiv ta' 12-il xahar, minbarra l-aħħar sena ta' eżekuzzjoni (2024) li għaliha jiġġedded sal-31.8.2024.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

— l-operatur ekonomiku jrid ikun iffurmat u/jew irreġistrat skont il-leġislazzjoni tal-pajjiż fejn hu mwaqqaf (eż.: ir-reġistru tal-kummerċ),

— l-għan tal-operatur ekonomiku għandu jkun relatat ma' dak ta' dan il-kuntratt (bi qbil mal-kontribuzzjoni tiegħu fit-twettiq tal-kuntratt).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 20/09/2019
Ħin lokali: 14:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 23/09/2019
Ħin lokali: 15:00
Post:

Bâtiment Ariane (salle 01/A072), 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Min jitfa' l-offerta jista' jappunta rappreżentant uniku biex jattendi għall-ftuħ tal-offerti u jipprovdi l-isem ta' dan ir-rappreżentant permezz ta' Email lill-oil-appels-offres@ec.europa.eu jew b'faks fuq +352 430132109 mhux iktar tard mis-17.9.2019 fl-16:00.

Jekk min jitfa' l-offerta jattendi għall-ftuħ tal-offerti mingħajr ma javża, il-Kummissjoni tista' tirrifjutalu l-aċċess.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
30/07/2019