Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 375821-2019

09/08/2019    S153    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende den økonomiske gennemførelsesstruktur for en mulig EU børnegarantiordning, inklusive sammes finansielle grundlag

2019/S 153-375821

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 — Disability and Inclusion
By: Brussels
NUTS-kode: BE100
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
E-mail: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5220
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse vedrørende den økonomiske gennemførelsesstruktur for en mulig EU børnegarantiordning, inklusive sammes finansielle grundlag

Sagsnr.: VT/2019/015
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311400 - EA02
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med undersøgelsen er fastlæggelse af en økonomisk gennemførelsesramme for en mulig EU børnegaranti i overensstemmelse med med Kommissionens anbefaling fra 2013 om investeringer i børn. De økonomiske og finansielle rammer bør udformes på linje med resultaterne fra den forberedende foranstaltning »Undersøgelse af gennemførligheden af en børnegaranti for sårbare børn«. Der skal samtidig undersøges for synergier og stordriftsfordele, der tillader en 2/4 omdimensionering af en garantiordning. Det overordnede formål for aktiviteten er således udarbejdelse af en detaljeret og omfattende undersøgelse, hvad angår den mest omkostningseffektive mulige strategi for de kompetente myndigheders praktiske gennemførelse af en sådan børnegaranti for alle børn, der står over for en risiko for fattigdom i EU. Formålet med denne undersøgelse er levering af en gennemgående økonomisk og finansiel analyse af udformning, gennemførlighed, forvaltning og gennemførelsesmuligheder for en mulig fremtidig børnegarantiordning i alle EU-medlemsstater.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85311300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1
Hovedudførelsessted:

Hovedudførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, med undtagelse af Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se de tekniske specifikationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets forberedende foranstaltning: Børnegarantiordning/indførelse af en europæisk børnegaranti og finansiel støtte dertil

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen, DG EMPL Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver, med behørig skriftlig bemyndigelse, må være til stede ved åbningen af bud. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i åbningen, bedes meddele dette pr. e-mail til: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu med angivelse af navnet på den person, som vil deltage i åbningen, mindst 48 timer i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.1). Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1, avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313

Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2019