Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 375821-2019

09/08/2019    S153    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Tanulmány egy lehetséges uniós gyermekgarancia-rendszer gazdasági megvalósítási keretéről, annak pénzügyi alapját is beleértve

2019/S 153-375821

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
E-mail: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html

A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5220
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanulmány egy lehetséges uniós gyermekgarancia-rendszer gazdasági megvalósítási keretéről, annak pénzügyi alapját is beleértve

Hivatkozási szám: VT/2019/015
II.1.2)Fő CPV-kód
79311400 - EA02
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célja egy olyan lehetséges uniós gyermekgarancia gazdasági megvalósítási keretének meghatározása, amely összhangban van a gyermekek jövőjébe történő befektetéssel kapcsolatos bizottsági ajánlással (2013). A gazdasági és pénzügyi keretet a „Tanulmány kiszolgáltatott helyzetű gyermekekre irányuló gyermekgarancia megvalósíthatóságáról” című előkészítő intézkedéssel összhangban kell kialakítani. Ugyanakkor meg kell határozni és vizsgálni a garanciarendszer 2/4-es átméretezését lehetővé tevő szinergiákat és a méretgazdaságosságot. A fellépés átfogó célja tehát egy olyan részletes és átfogó tanulmány készítése, amely feltárja az illetékes hatóságok számára leginkább költséghatékony stratégiát a szóban forgó gyermekgarancia gyakorlati megvalósításához minden olyan gyermek vonatkozásában, akit szegénység fenyeget az EU-ban. A tanulmánynak alapos gazdasági és pénzügyi elemzést kell nyújtania, lehetséges jövőbeni gyermekgarancia-rendszer tervezési, megvalósíthatósági, irányítási és megvalósítási lehetőségeiről az összes uniós tagállamban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85311300
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatok teljesítésének fő helye a nyertes ajánlattevő telephelye vagy az ajánlatban megjelölt bármely egyéb helyszín, a Bizottság irodáinak kivételével.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a műszaki dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament előkészítő intézkedése: Gyermekgarancia-rendszer / Európai gyermekgarancia létrehozása és pénzügyi támogatás

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/09/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/09/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Bizottság, DG EMPL Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázónként 1, levélben megfelelő módon felhatalmazott képviselő vehet részt a tenderbontáson. Azoknak a pályázóknak, akik részt kívánnak venni a tenderbontáson, e szándékukat a következő címre küldött e-mailben kell jelezniük: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu címen, és meg kell adniuk a részt vevő személy nevét, legalább 48 órával a tenderbontás előtt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A pályázati dokumentáció az I.1) pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1, avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313

Internetcím: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2019