Aidake täiustada TEDi veebisaiti ja vastake lühikesele küsimustikule!

Teenused - 375823-2019

09/08/2019    S153    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Natura 2000 võrgustiku toimimise parandamiseks satelliidifotode kasutamine: prototüüp Natura 2000 alade elupaikade seireks Copernicusega

2019/S 153-375823

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Natura 2000 võrgustiku toimimise parandamiseks satelliidifotode kasutamine: prototüüp Natura 2000 alade elupaikade seireks Copernicusega

Viitenumber: ENV.D.3/SER/2018/0037
II.1.2)CPV põhikood
90700000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu eesmärk on töötada välja süsteem maakatte muutuste seireks Natura 2000 aladel, kasutades Copernicuse satelliitide vaatlusandmeid, pöörates erilist tähelepanu rohumaadele. Maakatte muutuste jälgimiseks alates Natura 2000 alade loomisest täiendatakse seiret Sentinelile eelnevatest satelliidikujutistest saadud maakatte muutustega. Hõlmama peaks suurimat võimalikku Natura 2000 alade osa pikima võimaliku ajavahemiku vältel.

Natura 2000 alade piires toimunud maakatte muutuste seire tulemus tehakse kättesaadavaks avalikul veebisaidil, mis laseb Euroopa kasutajatel vaadelda nii muutuste järgnevust kui ka nende ulatust paikkonniti. See peaks võimaldama nende alade või piirkondade kindlaksmääramist, kus süsteem on teinud kindlaks kaheldamatud muutused, konkreetsemalt öeldes selles osas, mis puudutab looduslike ja poollooduslike elupaikade (ja eriti rohumaade) kadu.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 844 670.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele: ühekordne teenusleping kestusega 24 kuud, see ei ole uuendatav.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 70
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 20
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 10
Kulukriteerium - Nimi: hind – osakaal / Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa Parlament

II.2.14)Lisateave

Palume tähele panna, et see teade avaldati varem 21.3.2018 eelteatena ELTs 2018/S 056-123139 nimetusega „Satelliidipiltide kasutamine Natura 2000 võrgustiku tegevuse parandamiseks“ kogusummaga 1 000 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 239-545179
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.027746/2019/808372/SER/ENV.D.3
Nimetus:

Natura 2000 võrgustiku toimimise parandamiseks satelliidifotode kasutamine: prototüüp Natura 2000 alade elupaikade seireks Copernicusega

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
10/07/2019
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 7
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 6
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: space4environment
Postiaadress: 48, rue Gabriel Lippmann
Linn: Niederanven
NUTS kood: LU
Sihtnumber: 6947
Riik: Luksemburg
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: GISAT S.R.O.
Postiaadress: Milady Horákové 57
Linn: Praha
NUTS kood: CZ
Sihtnumber: 17000
Riik: Tšehhi
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Bilbomática S.A.
Postiaadress: Ed. Miribilla, c/Santiago Compostela 12-4° A
Linn: Bilbao
NUTS kood: ES
Sihtnumber: 48003
Riik: Hispaania
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1 000 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 844 670.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 7 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

5 % + 2,4 %

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kooskõlas 18.7.2018 määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Hankedokumente saab punktis I.3) nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Täpne teave läbivaatamise menetlustähtaja (-tähtaegade) kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib kaebusi esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
29/07/2019