Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 375823-2019

09/08/2019    S153

Belgija-Briuselis: Palydovinių vaizdų naudojimas tobulinant „Natura 2000“ tinklo veikimą: „Natura 2000“ teritorijų buveinių, kuriose teikiama „Copernicus“ paslauga, stebėjimo sistemos prototipas

2019/S 153-375823

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Palydovinių vaizdų naudojimas tobulinant „Natura 2000“ tinklo veikimą: „Natura 2000“ teritorijų buveinių, kuriose teikiama „Copernicus“ paslauga, stebėjimo sistemos prototipas

Nuorodos numeris: ENV.D.3/SER/2018/0037
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Sutarties tikslas – sukurti „Natura 2000“ teritorijų žemės dangos pokyčių stebėjimo sistemą, naudojant „Copernicus“ palydovų informaciją, ypatingą dėmesį skiriant pievoms. Stebėjimo metu bus naudojama informacija apie žemės dangos pokyčius, gauta iš palydovinių vaizdų, sukurtų iki „Sentinel“, kad būtų galima stebėti žemės dangos pokyčius nuo pat „Natura 2000“ teritorijų sukūrimo. Reikėtų apimti didžiausią įmanomą „Natura 2000“ teritorijų dalį ilgiausiu įmanomu laikotarpiu.

„Natura 2000“ teritorijų stebėjimo rezultatas bus pateikiamas viešai prieinamoje interneto svetainėje, kurioje Europos naudotojai galės stebėti kiekvienos teritorijos pokyčių sekas ir jų kiekį. Tai turėtų leisti nustatyti vietas ar regionus, kuriuose sistema nustatė akivaizdžius pokyčius, ypač susijusius su natūralių ir pusiau natūralių buveinių (ir ypač pievų) praradimu.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 844 670.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas: Viena 24 mėnesių paslaugų pirkimo sutartis be galimybės atnaujinti.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 70
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Kaina – lyginamoji vertė / Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europos Parlamentas

II.2.14)Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad tai buvo skelbta 21.3.2018 išankstiniame informaciniame skelbime OL 2018/S 056-123139, pavadinimu „Palydovinių vaizdų naudojimas, siekiant pagerinti „Natura 2000“ tinklo veikimą“ (biudžetas – 1 000 000 EUR).

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 239-545179
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07.027746/2019/808372/SER/ENV.D.3
Pavadinimas:

Palydovinių vaizdų naudojimas tobulinant „Natura 2000“ tinklo veikimą: „Natura 2000“ teritorijų buveinių, kuriose teikiama „Copernicus“ paslauga, stebėjimo sistemos prototipas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
10/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 7
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: space4environment
Adresas: 48, rue Gabriel Lippmann
Miestas: Niederanven
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG
Pašto kodas: 6947
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: GISAT S.R.O.
Adresas: Milady Horákové 57
Miestas: Praha
NUTS kodas: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Pašto kodas: 17000
Šalis: Čekija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Bilbomática S.A.
Adresas: Ed. Miribilla, c/Santiago Compostela 12-4° A
Miestas: Bilbao
NUTS kodas: ES ESPAÑA
Pašto kodas: 48003
Šalis: Ispanija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 000 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 844 670.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 7 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

5 % + 2,4 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis 18.7.2018 Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 dalies e punktu, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

Pirkimo dokumentus bus galima atsisiųsti I.3) dalyje nurodytu adresu. Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) dalyje nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/07/2019