Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 375919-2021

23/07/2021    S141

Netherlands-The Hague: Security services

2021/S 141-375919

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 133-354208)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Den Haag
National registration number: 221909103
Postal address: Spui 70
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 BT
Country: Netherlands
Contact person: Aswien Bhagwanbali
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
Telephone: +31 703532412
Internet address(es):
Main address: http://www.denhaag.nl
Address of the buyer profile: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fysieke beveiligingsdiensten

Reference number: 21.485
II.1.2)Main CPV code
79710000 Security services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst te sluiten met één marktpartij voor de levering van kwalitatief hoogwaardige fysieke beveiligingsdiensten.

De beveiligingsopdracht bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

1. objectbeveiliging;

2. evenementenbeveiliging;

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 133-354208

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Instead of:

— Geen crimineel verleden.

Read:
Section number: III.1.2)
Place of text to be modified: Economische en financiële draagkracht
Instead of:
Read:

— Verklaring omtrent verzekering beroeps c.q. bedrijfsrisico’s,

— Financiële draagkracht.

Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: Technische en beroepsbekwaamheid
Instead of:
Read:

— Referentieopdracht Kerncompetentie: objectbeveiliging,

— Referentieopdracht Kerncompetentie: diversiteit in objecten en functies,

— Referentieopdracht Kerncompetentie: evenementenbeveiliging in een politieke omgeving,

— Referentieopdracht Kerncompetentie: verschillende evenementen,

— Referentieopdracht Kerncompetentie: ervaring in het begeleiden van werknemers en het leveren van professionele nazorg bij incidenten.

Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Instead of:

Looptijd in maanden: twee

Read:

Looptijd in maanden: vier

VII.2)Other additional information:

Wij komen er zojuist achter dat de invulvelden op Tenderned niet geheel zijn ingevuld. Zodoende deze rectificatie. Aan de aanbestedingleidraad en de bijhorende documenten zelf is niets gewijzigd.

Rectificatie 1. Bij de termijnen op Tenderned stond aangegeven dat de gestandsdoeningstermijn twee maanden is, dit moet zijn vier maanden zoals vermeld in de aanbestedingsleidraad,

Rectificatie 2. De minimum geschiktheidseisen zijn wel opgenomen in de aanbestedingsleidraad, maar niet op Tenderned. Zodoende gerectificeerd.