Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 375965-2021

23/07/2021    S141

Netherlands-Almere: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 141-375965

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Almere
National registration number: 162046567
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Almere
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1315 HR
Country: Netherlands
Contact person: Janneke van Rietschoten
E-mail: inkoop@almere.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.almere.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Frontoffice applicatie Sociale Wijkteams

Reference number: IA2021.07.06
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De afdeling Zorg en Welzijn bereidt momenteel een Europese aanbesteding voor, voor een nieuwe applicatie welke gericht is op de frontoffice werkzaamheden van de sociale wijkteams (SWT) van de gemeente Almere. Op basis van artikel 2.163 d Aanbestedingswet is de gemeente Almere voornemens een overbruggingsovereenkomst met Solviteers af te sluiten t/m 31.3.2023, met één optie tot verlengen t/m 30.9.2023 en daarna opties tot verlenging met telkens een opzegtermijn van drie maanden.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 100 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL230 Flevoland
Main site or place of performance:

Almere.

II.2.4)Description of the procurement:

100 000,- EUR per jaar.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

De afdeling Zorg en Welzijn bereidt momenteel een Europese aanbesteding voor, voor een nieuwe applicatie welke gericht is op van de frontoffice werkzaamheden van de sociale wijkteams (SWT) van de gemeente Almere. De uitvoering van onze gemeentelijke taken, dienstverlening naar burgers, binnen Zorg en Welzijn wordt uitgevoerd door specialistische deskundige en betrokken teams binnen de gemeente Almere. De medewerkers van deze teams worden op ICT-gebied momenteel gefaciliteerd door diverse hard- en softwareapplicaties. Deze softwareapplicaties worden in een keten ‘geleverd’ door vier contractpartijen/partners. De applicaties van deze vier partners (Contractsupport, WIZ-portaal, MO-platform en TCare) zijn technisch onlosmakelijk met elkaar verweven. De verwevenheid bestaat binnen de volledige keten, om de dienstverlening naar de burgers adequaat te kunnen uitvoeren. Wanneer één van de voornoemde vier (applicatie)functionaliteiten zou ontbreken dan is de (kwalitatieve) dienstverlening naar de burgers niet meer gewaarborgd en komt dan dus feitelijk tot (tijdelijke) gedeeltelijke of gehele stilstand. Daarbij zijn de kosten van ontkoppeling en embedding van één of meerdere van de vier partners naar een andere opdrachtnemer enorm en zou dit leiden tot een aanzienlijke kostenstijging voor de gemeente. Bovenstaande betekent dat aanvullende diensten en leveringen door Solviteers noodzakelijk zijn geworden.

Op basis van artikel 2.163 d Aanbestedingswet is de gemeente Almere voornemens een overbruggingsovereenkomst met Solviteers af te sluiten t/m 31.3.2023, met één optie tot verlengen t/m 30.9.2023 en daarna opties tot verlenging met telkens een opzegtermijn van drie maanden.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Frontoffice applicatie Sociale Wijkteams

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
19/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Solviteers Softwareontwikkeling bv
Postal address: De Bouw 117
Town: Houten
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3991 SZ
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 100 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Amsterdam
Town: Amsterdam
Country: Netherlands
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883617000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: aanbestedendende dienst
Town: Almere
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@almere.nl
Internet address: http://www.almere.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021