Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 376018-2016

27/10/2016    S208

Lengyelország-Varsó: Tengeri légi felügyeletre szolgáló távirányítású légijármű-rendszerek (RPAS) kísérleti alkalmazása

2016/S 208-376018

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Frontex – Európai Határ- és Parti Őrség
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.frontex.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1964
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Frontex – Európai Határ- és Parti Őrség
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Warsaw
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://frontex.europa.eu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tengeri légi felügyeletre szolgáló távirányítású légijármű-rendszerek (RPAS) kísérleti alkalmazása.

Hivatkozási szám: Frontex/OP/694/2016/JL.
II.1.2)Fő CPV-kód
60440000 Légi és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Frontex tengeri határellenőrzési szolgáltatásokat kíván igénybe venni 8 blokkban (100 óra/blokk), amelyből 2 blokk egy időben vehető igénybe ugyanarról a bevetési repülőtérről, és amelyből 2 blokkot egymást követően lehet igénybe venni. A szolgáltatást közepes repülési magasságú, hosszú repülési idejű távirányítású légijármű-rendszerekkel (medium altitude-long endurance remotely piloted aircraft system, MALE RPAS), a Földközi-tenger Frontex által kijelölt területein, 2016 4. negyedéve és 2017 1. negyedéve közötti időszakban kell végrehajtani.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: GR ELLADA
A teljesítés fő helyszíne:

A tervek szerint a 2 bevetési repülőtér Görögországban lesz, és a szolgáltatás teljesítési helye (Service Delivery Area, SDA) a Földközi-tenger keleti és középső része (a légi műveletek végrehajtási területe kiterjedhet a Földközi-tenger keleti és középső részére).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Frontex tengeri határőrizeti szolgáltatásokat kíván igénybe venni, amelyeket a Földközi-tenger meghatározott tengeri területein 2016 negyedik negyedéve és 2017 első negyedéve között kell lebonyolítani. A kínált szolgáltatásoknak magukban kell foglalniuk az RPAS-platform (távirányított légijármű-rendszer – RPAS, Remotely Piloted Aircraft System), a hasznos teher, a kommunikációs berendezések, valamint a rendszert kezelő valamennyi szükséges szakértő rendelkezésre bocsátását és működési támogatás nyújtását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek szerepelnie kell a megfelelő szakmai, illetve cégnyilvántartásban. Ennek igazolásául az ajánlattevő székhelye szerinti ország szakmai- vagy cégnyilvántartásába való bejegyzésről szóló tanúsítvány benyújtása szolgál. Amennyiben a pályázónak a jogszabályok értelmében vagy jogi helyzete alapján nem szükséges vagy nem engedélyezett az ilyen nyilvántartásba való bejegyzés, magyarázatot kell benyújtania ezzel kapcsolatban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázó stabil pénzügyi helyzettel, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi kapacitással kell rendelkezzen.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A pályázónak igazolnia kell az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi alkalmasságát: 2013, 2014, 2015. Ennek igazolására be kell nyújtani a megfelelő mérlegeket (feltéve, ha az ajánlatevő székhelye szerinti ország cégjoga előírja a mérlegek közzétételét), amelyek bemutatják az ajánlattevő pénzügyi mérlegeit az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőt a jogszabályok nem kötelezik mérlegei közzétételére, akkor erről magyarázatot kell biztosítania.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázó műszaki és szakmai kapacitásának értékelésére a következő kritériumok alkalmazásával kerül sor:

— a pályázónak legalább 3 év tapasztalattal kell rendelkeznie hasonló eszközök/szolgáltatások biztosítása terén,

— a pályázónak olyan szakértői csapatot kell rendelkezésre bocsátania, amely megfelel a feladatmeghatározásban foglalt követelményeknek,

— az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlati felhívásban igényelt valamennyi szolgáltatás és termék biztosításához szükséges szakmai felkészültséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A fenti technikai és szakmai kritériumoknak való megfelelés bizonyítékaként a következő dokumentumok benyújtására, illetve információ megadására van szükség:

— a tapasztalat igazolásaként a 2013., 2014. és 2015. évben teljesített szerződéseket vagy végrehajtott leszállításokat tartalmazó lista nyújtandó be, amelyben fel kell tüntetni továbbá az időpontokat és kedvezményezetteket is. A felsorolt szerződések megfelelő teljesítését az adott pályázó ügyfelének meghatalmazott képviselője által kibocsátott és aláírt referencialevél formájában kell dokumentálni. Legalább 2 ilyen referencialevelet kell benyújtani az ajánlattal,

— csapat alkalmasságát az ajánlatban szereplő alkalmazottak önéletrajzának benyújtásával kell igazolni. Az önéletrajzokban fel kell tüntetni a konkrét RPAS-műveletekhez kijelölt legénységek (repülés, misszió, karbantartás) tanúsítványait, valamint a konkrét RPAS-rendszerekre és érzékelőkre vonatkozó repülésüzemeltetési, érzékelő-üzemeltetési és karbantartási tapasztalatot. A platform által összegyűjtött adatok kezelésével foglalkozó, az ajánlatban szereplő valamennyi alkalmazottra vonatkozóan be kell nyújtani az uniós titoktartási nyilatkozatot vagy azzal egyértelmű dokumentumot (az ajánlatban szereplő alkalmazottak önéletrajzával benyújtandó igazolás),

— a műszaki alkalmasság igazolására az ajánlattételi felhívásban előírt szolgáltatások nyújtásához és termékek biztosításához az ajánlattevő rendelkezésére álló műszaki felszerelések és anyagok részletes leírásának benyújtása szükséges. A leírásnak tartalmaznia kell az RPAS-rendszereket, hasznosteher-kombinációkat, kommunikációs opciókat, valamint a missziók támogatására irányuló felkészültségét.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

a Frontex igényt tart a közös műveletekhez és a határok előtti területeken rendelkezésre álló felügyeleti eszközök kiegészítésére 2016 utolsó negyedéve és 2017 első negyedéve között, lehetővé téve a tengeri határok felügyeletét a kiszámíthatatlan jövőbeli tendenciákra tekintettel. A Frontex ezenkívül igényt tart a távirányítású felügyeleti légi járművek abból a szempontból történő felmérésére és értékelésére, hogy képesek-e hosszú repülési időt igénylő tengeri határfelügyeleti szolgáltatások megbízható, rendszeres és költséghatékony módon történő biztosítására. A Frontex célja az „uniós parti őrség” kísérleti projektben meghatározott feladatként a tengeri határfelügyelettel kapcsolatos „többcélú, több ügynökséget érintő misszióban” bevetett MALE RPAS egy valós művelet keretében történő megosztásának értékelése.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2016
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Frontex-székház, Varsó, Lengyelország.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázók képviselői (pályázónként maximum 1 fő) részt vehetnek. Kérjük, részvételéről előzetesen tájékoztassa a Frontexet a következő címre küldött e-mailben: procurement@frontex.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2016