Lucrări - 376026-2016

Afișează vizualizare compactă

27/10/2016    S208

Luxemburg-Luxemburg: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice)

2016/S 208-376026

Anunț de atribuire a contractului

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European, direction générale des infrastructures et de la logistique
Adresă: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=949

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice).
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Luxemburg.

Cod NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg constă în construcția unei extensii a unei clădiri administrative de aproximativ 190 000 m2 și, sub rezerva unei decizii care va fi luată ulterior, în renovarea unei clădiri administrative existente de 65 000 m2. Acest complex administrativ va găzdui toate departamentele Parlamentului European care își desfășoară activitatea în Luxemburg.

Prezentul contract vizează următoarele loturi:
— lotul 45 „Amenajare exterioară est”;
— lotul 741 „Încălzire și climatizare”;
— lotul 742 „Sistem de ventilație și de detectare a CO”;
— lotul 743 „GTC/reglare”;
— lotul 75 „Energie electrică – curenți tari”.
Loturile sunt indivizibile. Atribuirea se va face separat pentru fiecare lot.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe, 44163121 Conducte de încălzire, 44162000 Ţevărie, 45331210 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie, 42500000 Echipamente de răcire şi de ventilare, 45315100 Instalaţii electrotehnice, 44162100 Accesorii de ţevărie, 44621111 Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice, 45112700 Lucrări de arhitectură peisagistică, 45310000 Lucrări de instalaţii electrice

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
INLO – D – UPIL – T – 15 – AO6.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 042-070863 din 28.2.2015

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 183-331251 din 22.9.2015

Alte publicări anterioare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 123-218302 din 1.7.2014

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice) Lot nr: 45 - Denumire: Amenajare exterioară est
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Tralux Sàrl
Adresă: 156, route de Luxembourg
Localitate: Bettembourg
Cod poștal: 3254
Țară: Luxemburg

V.4)Informații privind valoarea contractului
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 6 653 944,72 EUR
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Procent: 32,50 %
Contract nr: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice) Lot nr: 741 - Denumire: Încălzire și climatizare
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Consorțiul: Cofely Axima — Cegelec — Close
Adresă: rue du Monténégro 138-144
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1190
Țară: Belgia

V.4)Informații privind valoarea contractului
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 27 803 692,37 EUR
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Nu se cunoaște
Contract nr: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice) Lot nr: 742 - Denumire: Sistem de ventilație și de detectare a CO
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Climalux S.A
Adresă: rue de l'Industrie
Localitate: Foetz
Cod poștal: 3895
Țară: Luxemburg

V.4)Informații privind valoarea contractului
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 22 939 431,30 EUR
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Procent: 18 %
Contract nr: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice) Lot nr: 743 - Denumire: GTC/reglare
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Consorțiul: Putman SA — Siemens SA
Adresă: rue Henri-Joseph Genesse 30
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1070
Țară: Belgia

V.4)Informații privind valoarea contractului
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 4 750 864,38 EUR
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Nu se cunoaște

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.2)Informații suplimentare:
Limba proiectului este limba franceză.
A se vedea documentele care constituie invitația la licitație.
Punctul IV.3.4 din acest anunț „Termen-limită pentru primirea ofertelor” va fi înțeles după cum urmează: „Termen-limită pentru depunerea ofertelor” astfel cum se definește la punctul 4 din invitația la licitație.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă Internet: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: părțile interesate trebuie să contacteze organismele competente pentru căile de atac.
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
17.10.2016