Prekės - 376094-2018

29/08/2018    S165

Liuksemburgas-Liuksemburgas: EIB - Gaminių, skirtų IT infrastruktūros ir operacijų paslaugų palaikymui, teikimas EIB grupėje

2018/S 165-376094

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos investicijų bankas
Adresas: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: L-2950
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cs-procurement@eib.org
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eib.org
Pirkėjo profilio adresas: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Gaminių, skirtų IT infrastruktūros ir operacijų paslaugų palaikymui, teikimas EIB grupėje

Nuorodos numeris: OP-1456
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šiuo kvietimu teikti pasiūlymus siekiama sukurti konkrečių aparatinės ir programinės įrangos gaminių (ir jų diegimo, techninės priežiūros, integravimo ir susijusių paslaugų) įsigijimo kanalą IT galutinio vartotojo, infrastruktūros ir tinklų bei vieningo ryšio paslaugų ir atitinkamų Europos investicijų banko Informacinių technologijų departamento organizacinių padalinių veiklos palaikymui.

Bus pasirašytos preliminariosios sutartys su ne daugiau nei 3 teikėjais.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 86 908 050.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
30230000 Su kompiuteriais susijusi įranga
30210000 Duomenų apdorojimo mašinos (techninė įranga)
32420000 Tinklo įranga
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
51610000 Kompiuterių ir informacijos apdorojimo įrangos montavimo paslaugos
72260000 Su programine įranga susijusios paslaugos
50320000 Asmeninių kompiuterių remonto ir priežiūros paslaugos
72610000 Kompiuterių palaikymo paslaugos
72261000 Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

EIB patalpos Liuksemburge

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

EIB ketina įsteigti ir palaikyti tiekimo kanalą, skirtą įsigyti ir atnaujinti konkrečius aparatinės ir programinės įrangos gaminius (ir jų diegimą, techninę priežiūrą, integravimą ir susijusias paslaugas), naudojamus EIB (tiekiamus įvairių trečiųjų šalių tiekėjų), sudarydama preliminariąsias sutartis su ne daugiau nei 3 paslaugų teikėjais pakartotinai skelbdama konkursą.

Tiekimo kanalas bus pateiktas gaminių katalogo forma, jį sudarys:

— IT aparatinė įranga,

— programinė įranga,

— susijusios paslaugos.

Daugiau informacijos rasite pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Bendro organizavimo ir skirtingų procesų, kuriuos konkurso dalyvis ketina įgyvendinti, aprašymas / Lyginamasis svoris: 100
Kokybės kriterijus - Vardas: Susijusio administravimo, sutarties, licencijų ir dokumentų valdymo proceso aprašymas, įskaitant techninius ir administracinius susitarimus, kurie bus reikalingi šioms paslaugoms remti / Lyginamasis svoris: 75
Kokybės kriterijus - Vardas: Aprašymas, kaip paslaugų teikėjo esami ar būsimi susitarimai su trečiųjų šalių pardavėjais bus pritaikyti EIB naudai / Lyginamasis svoris: 75
Kaina - Lyginamasis svoris: 750
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 247-516960
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Gaminių, skirtų IT infrastruktūros ir operacijų paslaugų palaikymui, teikimas EIB grupėje

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
31/07/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Telindus SA
Adresas: 81-83, route d'Arlon
Miestas: Strassen
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: 8009
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dimension Data Luxembourg PSF SA
Adresas: 89 D Rue Paferbruch
Miestas: Capellen
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: 8308
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 86 908 050.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 86 908 050.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pavadinimas:

Gaminių, skirtų IT infrastruktūros ir operacijų paslaugų palaikymui, teikimas EIB grupėje

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
31/07/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: CANCOM on Line BVBA
Adresas: 39, Rue de Florence
Miestas: Ixelles
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1050
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: CANCOM on Line GmbH
Adresas: Granatenstraβe 19-20
Miestas: Berlin
NUTS kodas: DE300 Berlin
Pašto kodas: 13409
Šalis: Vokietija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: CANCOM GmbH
Adresas: Messerschmittstraβe 20
Miestas: Jettingen-Scheppach
NUTS kodas: DE278 Günzburg
Pašto kodas: 89343
Šalis: Vokietija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 86 908 050.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 86 908 050.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3
Pavadinimas:

Gaminių, skirtų IT infrastruktūros ir operacijų paslaugų palaikymui, teikimas EIB grupėje

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
31/07/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Bechtle Brussels NV
Adresas: Peerderbaan 207
Miestas: Neerpelt
NUTS kodas: BE22 Prov. Limburg (BE)
Pašto kodas: 3910
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 86 908 050.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 86 908 050.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 4 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Patekimo į rinką taisyklės:

Dalyvauti kvietimo teikti pasiūlymus procedūrose lygiomis teisėmis gali visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems taikomos ES sutartys (tai apima visus ES registruotus ekonominės veiklos vykdytojus ir visus ES piliečius).

EIB viešųjų pirkimų procedūros nėra įtrauktos į PPO daugiašalį viešųjų pirkimų susitarimą (GPA).

Trečiosiose (ne ES) šalyse įsteigti konkurso dalyviai neturi teisės dalyvauti šiame kvietime teikti pasiūlymus, nebent yra dvišalių ar specialių tarptautinių susitarimų viešųjų pirkimų srityje tarp trečiosios šalies ir Europos Sąjungos. Jei tokio susitarimo nėra arba susitarimas netaikomas sutartims dėl kurių varžomasi, trečiųjų šalių dalyviai neturi teisės dalyvauti konkurse. Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Atitinkami tarptautiniai susitarimai viešųjų pirkimų srityje yra šie:

— Stabilizacijos ir asociacijos susitarimai ekonominės veiklos vykdytojams, įsteigtiems buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Albanijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje,

— Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino ekonominės veiklos vykdytojų EEE susitarimas.

Pirmiau pateiktos patekimo į rinką taisyklės taikomos tiek individualiems konkurso dalyviams, tiek partneriams, kurie dalyvauja kaip konsorciumas. Pažymėtina, kad patekimo į rinką taisyklės netaikomos subrangovams, t. y. dalyvauti galinčių konkurso dalyvių konsorciumas galėtų pasirinkti subrangovą iš dalyvauti negalinčios šalies.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai tai tampa žinoma.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/08/2018