Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 376094-2021

23/07/2021    S141

Netherlands-Leiden: Social work and related services

2021/S 141-376094

Social and other specific services – public contracts

Prior information notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Servicepunt71 namens Holland Rijnland
National registration number: 292140280
Postal address: Tweelingstraat 4
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2312 LX
Country: Netherlands
Contact person: Esther Schepers
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Telephone: +31 631675932
Internet address(es):
Main address: http://www.servicepunt71.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e9fe948c3882b7dc5e9471ae160dacea
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland

II.1.2)Main CPV code
85300000 Social work and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De portefeuillehouders Maatschappij in Holland Rijnland hebben besloten om de taken op het gebied van Maatschappelijke zorg per 2023 vanuit de centrumgemeente Leiden over te dragen naar de afzonderlijke gemeenten.

Dit betekent dat alle gemeenten in onze regio zèlf het organiseren en financieren van Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, (preventie) verslavingszorg en OGGZ aan hun inwoners op zich gaan nemen. De gemeenten werken daarbij samen op subregionaal niveau, dat wil zeggen op het niveau van Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek. Daarnaast wordt een beperkt aantal specialistische voorzieningen waarvoor het volume voor de subregio’s te klein is om te contracteren op het niveau van Holland Rijnland georganiseerd en gefinancierd.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
NUTS code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Regio Holland Rijnland.

II.2.4)Description of the procurement:

De portefeuillehouders Maatschappij in Holland Rijnland hebben besloten om de taken op het gebied van Maatschappelijke zorg per 2023 vanuit de centrumgemeente Leiden over te dragen naar de afzonderlijke gemeenten.

Dit betekent dat alle gemeenten in onze regio zèlf het organiseren en financieren van Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, (preventie) verslavingszorg en OGGZ aan hun inwoners op zich gaan nemen. De gemeenten werken daarbij samen op subregionaal niveau, dat wil zeggen op het niveau van Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek. Daarnaast wordt een beperkt aantal specialistische voorzieningen waarvoor het volume voor de subregio’s te klein is om te contracteren op het niveau van Holland Rijnland georganiseerd en gefinancierd.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
04/03/2022

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/07/2021