Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 376097-2020

11/08/2020    S154

Danemarca-Copenhaga: Punerea în aplicare și exploatarea completă a Serviciului european de deplasare a pământului (EGMS)

2020/S 154-376097

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 108-260802)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen K
Cod NUTS: DK011 Byen København
Cod poștal: 1050 K
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eea.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Punerea în aplicare și exploatarea completă a Serviciului european de deplasare a pământului (EGMS)

Număr de referinţă: EEA/DIS/R0/20/011
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al prezentei cereri de oferte este punerea în aplicare și exploatarea completă a Serviciului european de deplasare a pământului (EGMS). AEM a fost însărcinată cu implementarea EGMS, ca parte a portofoliului de produse al Serviciului de monitorizare terestră Copernicus (CLMS). EGMS va furniza informații din seria de timp cu privire la mișcarea solului cu rezoluție spațială și temporală completă pe baza analizei interferometrice a datelor radar Sentinel-1. EGMS va furniza informații consecvente, regulate și fiabile cu privire la fenomenele de mișcare naturală și antropogenă la sol în toată Europa. Obiectivul principal este de a măsura deplasările de teren și de infrastructură, inclusiv, de exemplu, alunecările de teren și surpările. EGMS va furniza, de asemenea, instrumente pentru vizualizare, explorarea interactivă a datelor și elemente de asimilare a utilizatorilor pentru investigații suplimentare la sol. În plus, acesta va servi drept serviciu european de referință, pe lângă care pot fi introduse servicii auxiliare naționale, regionale sau locale.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/08/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 108-260802

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:

Reprezentanții ofertanților (unul din partea fiecărui ofertant) pot să participe la ședința de deschidere (prin intermediul reuniunii Teams în cazul în care situația actuală continuă). Ofertanții trebuie să trimită în prealabil o notificare în acest sens serviciilor de achiziții ale AEM, până la 31 august 2020 (16.00) cel târziu, la adresa de e-mail procurement@eea.europa.eu

A se citi:

Reprezentanții ofertanților (unul din partea fiecărui ofertant) pot să participe la ședința de deschidere (prin intermediul reuniunii Teams în cazul în care situația actuală continuă). Ofertanții trebuie să trimită în prealabil o notificare în acest sens serviciilor de achiziții ale AEM, până la 14 septembrie 2020 (16.00) cel târziu, la adresa de e-mail procurement@eea.europa.eu

Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 01/09/2020
Ora locală: 14:00
A se citi:
Data: 15/09/2020
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 02/09/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 16/09/2020
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: