Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 376100-2020

11/08/2020    S154

Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de energie electrică din surse regenerabile în favoarea instituțiilor UE din Marele Ducat al Luxemburgului

2020/S 154-376100

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048 — 400, route d’Esch
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité OIL.06 — secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CdT – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Adresă: 12E, rue Guillaume Kroll, bâtiment Drosbach
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-1882
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: PE — Parlamentul European
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: EURSC — European Schools (European School Luxembourg I)
Adresă: 23, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-1515
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: BEI — Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CCE — Curtea de Conturi Europeană.
Adresă: 12, rue Alcide De Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-1615
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MES — Mecanismul european de stabilitate
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: EPPO — Parchetul European
Adresă: 1, rue du Fort Thuengen
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-1499
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CJUE — Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Palais de la cour de justice, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: EURSC — European Schools (European School Luxembourg II)
Adresă: 6, rue Gaston Thorn
Localitate: Bertrange
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-8628
Țară: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de energie electrică din surse regenerabile în favoarea instituțiilor UE din Marele Ducat al Luxemburgului

Număr de referinţă: OIL/LUX/2020/OP/0014
II.1.2)Cod CPV principal
09310000 Electricitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Această licitație are ca obiect furnizarea de energie electrică din surse regenerabile în favoarea următoarelor instituții sau organisme europene, situate în Luxemburg:

— Comisia Europeană (CE);

— Parlamentul European (PE);

— Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE);

— Curtea de Conturi Europeană (CCE);

— Banca Europeană de Investiții (BEI);

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT);

— Școlile europene Luxemburg (EEI și EEII);

— Mecanismul european de stabilitate (MES);

— Parchetul European (EPPO).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 33 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09310000 Electricitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUXEMBURG.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de energie electrică din surse regenerabile în favoarea instituțiilor UE din Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/09/2020
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/09/2020
Ora locală: 14:30
Locul:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/08/2020