Blago - 376152-2017

23/09/2017    S183    - - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Postopek s pogajanji 

Slovenija-Ljubljana: Simulatorji za bitke

2017/S 183-376152

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2009/81/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Ministrstvo za obrambo Ljubljana
Vojkova cesta 55
Kontaktne točke: Jožica Glavan
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 14712584
E-pošta: glavna.pisarna@mors.si
Telefaks: +386 14712762

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.mors.si

Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki
I.3)Glavna področja dejavnosti
Obramba
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Nakup in dobava taktičnega JTAC simulatorja.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Skladno z določili razpisne dokumentacije.

Šifra NUTS SI

II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave:
Nakup in dobava taktičnega JTAC simulatorja ter dvoletna osnovna podpora.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

35740000, 35710000

II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev
Izbrani ponudnik mora navesti, katere dele pogodbe namerava poleg zahtevanega odstotka oddati podizvajalcem, ter že določene podizvajalce
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
1 KPL.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlsti v zvezi z varnostjo dobave in informacij:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanju:
Kandidati, ki še niso opravili varnostnega preverjanja, lahko to storijo do: 15.11.2017
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status

Merila v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.

Merila v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost

Merila v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve)

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Skladno z določili razpisne dokumentacije.

Merila v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve)

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost

Merila v zvezi s tehnično in/ali poslovno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve)

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov
Skladno z določili razpisne dokumentacije.

Merila v zvezi s tehnično in/ali poslovno sposobnostjo podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve)

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje ne
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
MORS 190/2017-ON-PSPS
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 15.11.2017 - 12:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2017 - 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
angleščina. slovenščina.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2017/9/4421-69386574151103520700/JTAC_simulator.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 5.11.2017, 12:00.
Pogoji odpiranja ponudb: 16.11.2017.
Čas: 10:00.
Kraj: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Ministrstvo za obrambo Ljubljana
Vojkova cesta 55
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Ministrstvo za obrambo Ljubljana
Vojkova cesta 55
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22.9.2017