Dostawy - 376372-2019

 • 376372-2019: Polska-Poznań: Oznakowanie drogowe
  Data publikacji:09/08/2019Termin:10-09-2019
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu
  • 466164-2019: Polska-Poznań: Oznakowanie drogowe
   Data publikacji:04/10/2019
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu