Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 376375-2020

11/08/2020    S154

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 154-376375

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged - Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged - Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged - Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged - Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged-Hódmezővásárhely vasúti vonalszakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Szeged Rókus elágazás (bez.) – Hódmezővásárhelyi Népkert (bez.) 21,3 km szelvényezés szerinti hosszú vasúti vonalszakasz (1559+00 – 1772+00 hmsz,), nyíltvonalainak és állomási átmenő fővágányainak átépítése v=80/100 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, szakaszonként új második vágány építésével.

Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás nagyvasúti vágányhálózatának korszerűsítése, Algyő állomás vágányhálózata részleges korszerűsítése, bővítése. Új 2. vágány építése Szeged-Rókus elágazás – Baktó elágazás és Sártó elágazás – Kopáncs forgalmi kitérő között. Térvilágítás kiépítése az állomásokon és forgalmi kitérőknél, 0,4 kV-os villamos energiaellátás korszerűsítése. Műtárgyak rekonstrukciója. P+R rendszer kialakítása Algyő állomáson.

Állomási biztosítóberendezések cseréje, vonali biztosítóberendezések átépítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlési rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése. A feladat részeként a kiadotthoz képest a műszaki leírás szerinti helyszíneken módosított engedélyezési és kiviteli terv készítése is szükséges. A módosításhoz kapcsolódó engedélyek, illetve egyéb hozzájárulások megszerzése is a feladat részét képezi.

Főbb mennyiségek:

– Összesen 30 vágánykilométer (vkm) állomási- és nyíltvonali-, 54. és 60 r. hézagnélküli vágány építése és átépítése alépítménnyel, a felépítmény átépítése részben nagygépes technológiával.

– Összesen 29 csoport kitérő beépítése, vagy cseréje: Szeged-Rókus elágazás 3 csoport, Baktó elágazás 3 csoport, Algyő állomás 10 csoport, Sártó elágazás 2 csoport, Kopáncs forgalmi kitérő állomás 6 csoport, Hódmezővásárhely-Népkert állomás 5 csoport.

– A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson, a 2 elágazáson is al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

– Távvezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 29 csoport kitérőben.

– 23,3 km biztosítóberendezési vonalkábel és 23,3 km erősáramú kábel építése és szerelése.

– Vasúti műtárgyak: 4 db 1,5 m-es kerethíd építése, illetve átépítése / 1 db 3,5 m nyílású kerethíd felújítása / 1 db 2,5 m nyílású kerethíd felújítása / Algyői acélszerkezetű Tisza-híd hídpillér felújítás, rácsos acélszerkezet megerősítés, részleges acélszerkezet csere, pályaszerkezet felújítása, illetve cseréje ragasztott vályús leerősítésre. A támaszközök rendre 4x52,48 m, 104,40 m és 2x52,48+42,00 m.

– A jelenlegi biztosítóberendezés elbontása Hódmezővásárhelyi Népkert, Kopáncs forgalmi kitérő, Algyő állomásokon.

– Távvezérelt jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés kiépítése az alábbi helyszíneken: Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (5 csoport villamos állítású váltó), Kopáncs forgalmi kitérő állomás (6 csoport villamos állítású váltó), Sártó elágazás (2 csoport villamos állítású váltó), Algyő állomás (10 csoport villamos állítású váltó), Baktó elágazás (3 csoport villamos állítású váltó), Szeged-Rókus elágazás (4 csoport villamos állítású váltó) – összesen 30 csoport villamos állítású váltó

– Új távközkési hálózat és berendezések kiépítése a Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókus vonalszakaszon, az új fényvezetőszálas optikai kábel lefektetése Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókus és Szeged Személypályaudvar, valamint Hódmezővásárhelyi Népkert – Mindszent között összesen 72 km hosszban), a központi forgalomirányítás kiépítése Szeged Személypályaudvar KÖFI központban.

– 2 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson, 1 db sínkoronaszint + 30 cm magas peron építése Algyő állomáson.

– Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: módosított engedélyezési, kiviteli tervek, megvalósulási tervek elkészítése (30 km vasúti pálya építése/átépítése – állomások és nyíltvonali szakaszok -, valamint a kapcsolódó szakági kivitelezési munkák terveinek elkészítése).

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 245-511400

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500012023
Elnevezés:

„Vállalkozási Szerződés a V135.03 Szeged – Hódmezővásárhely tram-train létesítésére: Szeged – Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti tervezési és kivitelezési munkáinak”

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechníka Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Nagy S. tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 25 615 553 793.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020.7.21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/08/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged - Hódmezővásárhely vasúti vonalszakasz

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szeged Rókus elágazás (bez.) - Hódmezővásárhelyi Népkert (bez.) 21,3 km szelvényezés szerinti hosszú vasúti vonalszakasz (1559+00 - 1772+00 hmsz,), nyíltvonalainak és állomási átmenő fővágányainak átépítése v=80/100 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, szakaszonként új második vágány építésével.

Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás nagyvasúti vágányhálózatának korszerűsítése, Algyő állomás vágányhálózata részleges korszerűsítése, bővítése. Új 2. vágány építése Szeged-Rókus elágazás - Baktó elágazás és Sártó elágazás - Kopáncs forgalmi kitérő között. Térvilágítás kiépítése az állomásokon és forgalmi kitérőknél, 0,4 kV-os villamos energiaellátás korszerűsítése. Műtárgyak rekonstrukciója. P+R rendszer kialakítása Algyő állomáson.

Állomási biztosítóberendezések cseréje, vonali biztosítóberendezések átépítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlési rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése. A feladat részeként a kiadotthoz képest a műszaki leírás szerinti helyszíneken módosított engedélyezési és kiviteli terv készítése is szükséges. A módosításhoz kapcsolódó engedélyek, illetve egyéb hozzájárulások megszerzése is a feladat részét képezi.

Főbb mennyiségek:

# Összesen 30 vágánykilométer (vkm) állomási- és nyíltvonali-, 54. és 60 r. hézagnélküli vágány építése és átépítése alépítménnyel, a felépítmény átépítése részben nagygépes technológiával.

# Összesen 29 csoport kitérő beépítése, vagy cseréje: Szeged-Rókus elágazás 3 csoport, Baktó elágazás 3 csoport, Algyő állomás 10 csoport, Sártó elágazás 2 csoport, Kopáncs forgalmi kitérő állomás 6 csoport, Hódmezővásárhely-Népkert állomás 5 csoport.

# A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson, a 2 elágazáson is al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

# Távvezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 29 csoport kitérőben.

# 23,3 km biztosítóberendezési vonalkábel és 23,3 km erősáramú kábel építése és szerelése.

# Vasúti műtárgyak: 4 db 1,5 m-es kerethíd építése, illetve átépítése / 1 db 3,5 m nyílású kerethíd felújítása / 1 db 2,5 m nyílású kerethíd felújítása / Algyői acélszerkezetű Tisza-híd hídpillér felújítás, rácsos acélszerkezet megerősítés, részleges acélszerkezet csere, pályaszerkezet felújítása, illetve cseréje ragasztott vályús leerősítésre. A támaszközök rendre 4x52,48 m, 104,40 m és 2x52,48+42,00 m.

# A jelenlegi biztosítóberendezés elbontása Hódmezővásárhelyi Népkert, Kopáncs forgalmi kitérő, Algyő állomásokon.

# Távvezérelt jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés kiépítése az alábbi helyszíneken: Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (5 csoport villamos állítású váltó), Kopáncs forgalmi kitérő állomás (6 csoport villamos állítású váltó), Sártó elágazás (2 csoport villamos állítású váltó), Algyő állomás (10 csoport villamos állítású váltó), Baktó elágazás (3 csoport villamos állítású váltó), Szeged-Rókus elágazás (4 csoport villamos állítású váltó) - összesen 30 csoport villamos állítású váltó

# Új távközkési hálózat és berendezések kiépítése a Hódmezővásárhelyi Népkert - Szeged Rókus vonalszakaszon, az új fényvezetőszálas optikai kábel lefektetése Hódmezővásárhelyi Népkert - Szeged Rókus és Szeged Személypályaudvar, valamint Hódmezővásárhelyi Népkert - Mindszent között összesen 72 km hosszban), a központi forgalomirányítás kiépítése Szeged Személypályaudvar KÖFI központban.

# 2 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson, 1 db sínkoronaszint + 30 cm magas peron építése Algyő állomáson.

# Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: módosított engedélyezési, kiviteli tervek, megvalósulási tervek elkészítése (30 km vasúti pálya építése/átépítése - állomások és nyíltvonali szakaszok -, valamint a kapcsolódó szakági kivitelezési munkák terveinek elkészítése).

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25 675 767 878.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechníka Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Nagy S. tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az 1. sz. mód során Felek 2019. június 3-án a módosították Szerződés 9.2 pontját, tekintettel arra, hogy az ITM, elrendelő módosításában arra irányuló igényét fogalmazta meg, hogy a kivitelezés folyamatában még hátralévő Szeged-Rókus - Algyő állomásközben, valamint az Algyő - Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között szakaszosan létesülő második vágányban a felújított sínek helyett kizárólag új sínek kerüljenek beépítésre. Ennek alapján Felek a Szerződés 9.2 pontjában meghatározott Kötbérterhes kivitelezési részhatáridőt a szerződéskötést követő 510. napról 731. napra módosították, egyúttal a vállalkozói díjat is megemelték 531 665 224 - Ft-tal.

A 2. sz. módosítás során Felek megállapodtak abban, hogy a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján módosítják a Vállalkozási Szerződés 9.2 pontjában rögzített kötbérterhes részhatáridőt 2020. december 12-re, mivel a Megrendelő korábban felmondta a Tanúsítóval kötött megbízási szerződését, így az ITM által előírt tanúsítási kötelezettségének (DEBO) nem tudott eleget tenni.

A 2. sz. módosítás során a Felek megállapodtak abban, hogy a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján módosítják a Vállalkozási Szerződés 9.2 pontjában rögzített véghatáridőt 2021. március 31. napjára, mivel a MÁV Start Zrt. 2020. március 10-én arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy az első motorvonat próbáinak megkezdését 2020 novemberében, a másodikét 2021 februárjában tudja beütemezni, viszont az ITM határozata alapján a használatbavételi engedély megszerzése előtt próbaüzemet kell tartani, amelynek elengedhetetlen feltétele két db tram train motorvonat próbafutása.

A Műszaki Leírás 3. pontja szerint az I. és II. vágány felépítménye új vb. alj-jal, új kapcsolószerrel és a MÁV Zrt. által biztosított 54 rendszerű használt sínnel kerül átépítésre. A felépítményi anyag minősítése (utólagos), felújítása a Vállalkozó feladata. Megrendelő Mérnök állásfoglalását figyelembe véve kijelenti, hogy Szeged Rókus állomásán és Hódmezővásárhelyen elhelyezkedő depóniákban az elhelyezett sínszálak válogatására, illetve a válogatás szerinti lerakására azért nem kerülhetett sor, mivel a sínszálak előminősítéséről szóló jegyzőkönyvek kiállítását az Üzemeltető csak több hónapos késéssel végeztette el, ugyanakkor Megrendelőnek a közbeszerzési dokumentumokban előírtak alapján a sínszálakat Vállalkozó részére kellett bocsátani 2018. augusztus 30. napjáig. Erre tekintettel Felek módosítják a szerződést a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján, és így Vállalkozó feladatát képezi a használt sínek szétválogatása, rakodás és szállítása 6 117 767,- Ft összegben.

A szerződésben 2019. május 8-i kötbérterhes részhatáridő került meghatározásra. A Műszaki Leírásban meghatározásra került, hogy a 100 km/h-s sebességre emelés dátumaként 2019. szeptember 1-je került meghatározásra. Ez az ajánlati dokumentáció, illetve a Vállalkozási Szerződés alapján 116 napos átfutási időt tartalmazott. A 2. számú szerződésmódosítással a kötbérterhes részhatáridő 2020. december 12-re módosításra kerül. A 100 km/h-s sebesség-emeléssel kapcsolatos 116 napos átfutási időt figyelembe véve Vállalkozónak a sebességemelést 2021. április 7-ig szükséges megtennie. Ez az időpont túlmutat a 2021. március 31-i szerződés jelen szerződésmódosítással meghosszabbításra kerülő befejezési dátumán, így a sebességemelés 2021. március 31-ig történő megtétele indokolt a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

Az SzF. 22.5 pontja szerint Felek a meghosszabbítás okaira és következményeire tekintettel közös megegyezéssel döntenek arról, hogy a Befejezési Határidő meghosszabbítják-e, továbbá, határidő meghosszabbítása megalapoz-e és milyen mértékű Vállalkozói díjmódosítást. Vállalkozó 6 hónapnál rövidebb Megvalósítási Idő meghosszabbítás eseten ezen a jogcímen nem jogosult díj- és költségtöbblet érvényesítésére. Az így elfogadott összeg: 24 696 855,- Ft. Felek ennek megfelelően módosítják a szerződést a Kbt. 141. § (2) bek. alapján.

Módosul a bankszámlaszám és a pénzügyi intézmény is.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján módosítják a Szerződés 9.2 pontjában rögzített kötbérterhes részhatáridőt 2020. december 12-re, mivel a Megrendelő korábban felmondta a Tanúsítóval kötött megbízási szerződését, így az ITM által előírt tanúsítási kötelezettségének (DEBO) nem tudott eleget tenni. A Megrendelő nem láthatta előre, hogy a megbízási szerződést fel kell mondania.

Felek a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján módosítják a Szerződés 9.2 pontjában rögzített véghatáridőt 2021. március 31. napjára, mivel a MÁV Start Zrt. 2020. március 10-én arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy az első motorvonat próbáinak megkezdését 2020 nov-ben, a másodikét 2021 febr-ban tudja beütemezni, viszont az ITM határozata alapján a használatbavételi engedély megszerzése előtt próbaüzemet kell tartani, amelynek elengedhetetlen feltétele két db tram train motorvonat próbafutása. Megrendelő nem láthatta előre, hogy a MÁV nem tudja időben szállítani a járműveket.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 25 615 553 793.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25 675 767 878.00 HUF