Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 376658-2021

Display compact view

23/07/2021    S141

Netherlands-The Hague: Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment

2021/S 141-376658

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerie van Defensie
Postal address: Kalvermarkt 32
Town: Den Haag
Postal code: 2511 CB
Country: Netherlands
Contact person: Ministerie van Defensie Hoofdkantoor
For the attention of: Alex van Duist
E-mail: ABE.v.Duist@mindef.nl
Telephone: +31 223650720

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.defensie.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=150703

Electronic access to information: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=150703

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=150703

I.2)Type of the contracting authority
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Onderhoudsovereenkomst Waterdichte en gasdichte deuren en luiken van de Groot Grijs schepen van de Koninklijke Marine
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 1: Maintenance and repair services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Den Helder

NUTS code NL Nederland

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Dit betreft de aankondiging van de gegunde opdracht.
De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor het onderhoud van de Waterdichte en gasdichte deuren en luiken van de Groot Grijs schepen van de Koninklijke Marine. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure conform de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op: https://support.negometrix.com/nl/support/solutions/9000113099

II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

50240000 Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment

II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 1,00 EUR
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Negotiated with publication of a contract notice
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Efficiënte en effectieve onderhoudsaanpak. Weighting 25
2. Borging kwaliteit en veiligheid. Weighting 25
3. Samenwerking. Weighting 15
4. Scheepsbemanning. Weighting 10
5. Kostenbeheersing. Weighting 10
6. Risico's en beheersmaatregelen. Weighting 15
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
Z18.16133554
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2020/S 109-265707 of 7.6.2020

Section V: Award of contract

Contract No: 1 Lot No: 1 - Lot title: Onderhoudsovereenkomst Waterdichte en gasdichte deuren en luiken van de Groot Grijs schepen van de Koninklijke Marine
V.1)Date of contract award decision:
24.6.2021
V.2)Information about offers
Number of offers received: 4
Number of offers received by electronic means: 4
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: van Dam/Interdam maintenance and repair
Postal address: Klompenmakerstraat 12
Town: Ridderkerk
Postal code: 2984 BB
Country: Netherlands
Telephone: +31 180470030
Internet address: https://interdam.com/maintenance-repair/repair/

V.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 1,00 EUR
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
Internet address: www.rechtspraak.nl

VI.3.2)Lodging of appeals

Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Zie: www.rechtspraak.nl

VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
20.7.2021