Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 376742-2022

12/07/2022    S132

Magyarország-Paks: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 132-376742

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733500217
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61 523/2
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Telefon: +36 75830536
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://paks.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000964092022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000964092022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csengey Dénes KK felújításának tervezési munkái

Hivatkozási szám: EKR000964092022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tervezési munka során az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

A Városi Művelődési Központ (Csengey Dénes Kulturális Központ) 1978-ban üzembe helyezett, 4 235 m2 nettó alapterületen működő intézmény mára már elavult, korszerűtlen. A jelenlegi terei, berendezései, technikai kiszolgáló művei korlátozzák a használók körét, valamint a szakmai lehetőségek kínálatát.

A Csengey Dénes Kulturális Központ épületének illetve környezetének a kisváros hangulatához méltó, a kor elvárásainak megfelelő - építészetileg és funkcionalitásában is - igényesen megtervezett korszerűsítésének megvalósítása. A meglévő épület bővítésével új funkciókhoz (vegyes funkciójú tér kialakítása: kamara előadások, társasági összejövetelek, céges reprezentációs események, kulturális csoportok próbalehetőségeihez, stb) szükséges helyigény biztosítása. Az épület környezetében új járdaburkolat, térburkolat, csapadékvíz-elvezetés építése, szükség esetén egyéb közműrekonstrukció elvégzése, rendezett zöldfelület kialakítása. Cél az épület komplex akadálymentesítése is úgy, hogy az új létesítmény a meglévő lakosság szám igényein túlmenően, a lakosságszám jelentősebb növekedése esetén is, mikrotérségi szinten képes legyen kiszolgálni az igényeket.

A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint.

A kivitelezési munkák becsült költsége: nettó 3 000 000 000 Ft.

A tervezéshez szükséges tervezők:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés szakterületei szerint:

2. sor: Építészeti tervezési terület -É

3. sor Belsőépítészeti tervezési szakterület - BÉ

4. sor: Táj- és kertépítészeti tervezési terület - K

9. sor: Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület - KÉ-K

30. sor Tartószerkezeti tervezési szakterület - T

32. sor Építmények gépészeti tervezési szakterület - G

33. sor Építmények gépészeti tervezési szakterület, épületfizikai tervezési részszakterület - G-ÉF

34. sor Építményvillamossági tervezési szakterület - V

35. sor: Geotechnikai tervezési szakterület - GT

szerinti jogosultsággal rendelkező tervezők.

Tekintettel arra, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében, mivel a Tervező által készített tervek alapján megvalósítandó az építési beruházás értéke meghaladja az uniós értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti - tervezői művezetés igénybevétele kötelező, ezért a Tervezőnek a kivitelezés során - külön szerződés keretében- a tervezői művezetést biztosítania kell.

A tervezési munkák megvalósítására vonatkozó további előírások:

- A meglévő színházterem felújítása, korszerűsítése (új, mai kor színvonalához igazodó széksorok és lábterek, lehetőség szerint megnövelt színpad tér, korszerű fény és hangtechnikai megoldások). Mindezt úgy, hogy a nézőtéri férőhelyek száma nem csökkenhet 438 fő alá. A színházterem a szomszédos, alárendelt (kiszolgáló) helyiségekkel is egyesíthető (pl. volt vetítő helyiség).

- Új többfunkciós terem kialakítása az épület bővítményi részében, amelynek nézőtéri befogadóképessége minimum 200 fő és amely mobil színpad mérete alapján ekkora befogadóképességű előadások lebonyolítására alkalmas.

- Meglévő épületben a színházi öltözők és vizes blokkok elhelyezkedésének és kapacitásának vizsgálata, szükség szerinti bővítése.

- A bővítményi épületrész lapostető szerkezet egy részének járhatóvá tétele szükséges, ahol pihenő-dohányzó-rekreációs célú tartózkodás megvalósítása tervezési feladat.

- Elvárás a rekonstrukcióval érintett meglévő épület teljes körű akadálymentesítése is, akár személyfelvonó betervezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks Város közigazgatási területe

- 5118, 5117/6, 5519 hrsz.-ú ingatlanokon.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

- A létesítmény környezetében, tervezési területen belül utcabútorok telepítésének és térburkolatok építésének tervezése, összhangban az Atom tér burkolataival, figyelembe véve az Atom tér felújításának műszaki és burkolati megoldásait, anyaghasználatát. Törekedni kell az utcabútorok esetén olyan típus tervezésére, amelyek kis karbantartással üzemeltethetőek.

- A meglévő parkoló számok vizsgálata a hatályos jogszabályok alapján, figyelembe véve a létesítmény befogadóképességének jelentős bővülését. Parkolásra alkalmas területek meghatározása parkolók számának növelése céljából, parkolók, mozgáskorlátozott parkoló(k) tervezése, a meglévő zöldfelület nagymértékű csökkenése nélkül.

- A Tervező feladata a generál tervezési feladatok teljes körű ellátása, a tervezésben résztvevő tervezők - építész, statikus, villamos, gépészeti-, és közműtervezők, geodéta, talajmechanikus, rehabilitációs szakmérnök, színpadtechnikai tervező stb. - a koncepciótól a kiviteli tervig tartó, koordinált együttműködése, összehangolt tervek elkészítése.

- Teljeskörű akadálymentes közlekedést biztosító építészeti megoldások tervezése, egyedi helyzetek (járdák, térburkolatok, lépcsők, liftek, rámpák, rézsűk, támfalak, infokommunkáció stb.) megoldása, tervezése.

- A szükséges vázlattervek, engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetés lefolytatásában való tevékeny közreműködés, A kiviteli tervdokumentáció a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához és a kivitelezés megvalósításához is szükséges, ezért a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell azt elkészíteni.

- A meglévő színházterem felújítása, korszerűsítése (új, mai kor színvonalához igazodó széksorok és lábterek, lehetőség szerint megnövelt színpad tér, korszerű fény és hangtechnikai megoldások). Mindezt úgy, hogy a nézőtéri férőhelyek száma nem csökkenhet 438 fő alá. A színházterem a szomszédos, alárendelt (kiszolgáló) helyiségekkel is egyesíthető (pl. volt vetítő helyiség).

- Új többfunkciós terem kialakítása az épület bővítményi részében, amelynek nézőtéri befogadóképessége minimum 200 fő és amely mobil színpad mérete alapján ekkora befogadóképességű előadások lebonyolítására alkalmas.

- Meglévő épületben a színházi öltözők és vizes blokkok elhelyezkedésének és kapacitásának vizsgálata, szükség szerinti bővítése.

- A bővítményi épületrész lapostető szerkezet egy részének járhatóvá tétele szükséges, ahol pihenő-dohányzó-rekreációs célú tartózkodás megvalósítása tervezési feladat.

- Elvárás a rekonstrukcióval érintett meglévő épület teljes körű akadálymentesítése is, akár személyfelvonó betervezése.

- A létesítmény környezetében, tervezési területen belül utcabútorok telepítésének és térburkolatok építésének tervezése, összhangban az Atom tér burkolataival, figyelembe véve az Atom tér felújításának II. ütemét, műszaki és burkolati megoldásait, anyaghasználatát. Törekedni kell az utcabútorok esetén olyan típus tervezésére, amelyek kis karbantartással üzemeltethetőek. Ezt szükséges egyeztetni az Üzemeltetővel.

- A meglévő parkoló számok vizsgálata a hatályos jogszabályok alapján, figyelembe véve a létesítmény befogadóképességének jelentős bővülését. Parkolásra alkalmas területek meghatározása parkolók számának növelése céljából, parkolók, mozgáskorlátozott parkoló(k) tervezése, a meglévő zöldfelület nagymértékű csökkenése nélkül.

- Elektromos járművek töltésére szolgáló töltőpont előkészítésének (villamos betáplálás kiépítése) tervezése az épület Gagarin utca felőli oldalán lévő parkolójának területén.

- A Gagarin utcai parkolóban OTÉK szerinti darabszámú kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló tervezése.

- Kültéri digitális torony - tájékoztatási pont (hangrendszerrel, irányított hangrendszerrel, WiFi, USB töltő, napelem, stb.) kialakításának tervezése (pl.: https://www.sensomedia.hu).

- Meglévő alapépület csapadékvíz elvezető hálózatának a komplex rendszer teljes rekonstrukciójának megtervezése, tekintettel a HÉSZ csapadékvíz kezelésre vonatkozó előírásaira.

- Meglévő szennyvíz elvezető hálózat cseréje, bővítése.

- A meglevő tűzcsapok bővítéséhez, illetve esetleges áthelyezéséhez a katasztrófavédelem jóváhagyásának beszerzése.

- Tűzszakasz határok vizsgálata a bővítményi épületrész alapterületének és szintszámának figyelembe vételével.

- Meglévő földkábeles közvilágítási hálózat bővítésének tervezése, új kandeláberekkel és az épület környezetében lévő gyalogutak megvilágítását szolgáló lámpatestekkel, szükség szerint a lámpatestek sűrítésével, az Atom téren megvalósított műszaki tartalommal összhangban

- Térfigyelő hálózat esetleges bővítésének vizsgálata, az optikai hálózatra csatlakoztatásának tervezése a meglévő rendszerhez illesztése.

- Az épület környezetében lévő változó magasságú terep rendezése, rézsűképzés, rézsű kialakítás rézsűvédelem rendezett megoldásának tervezése, kiemelt figyelmet fordítva a meglévő/megmaradó fák gyökérzetének védelmére.

- A főkertésszel egyeztetett növénytelepítési (zöldfelületi) terv készítése, a tervezett állapot növényzetének pontos meghatározása (növények helye, fajtája, állapota), a meglévő értékesnek ítélt növényanyag megtartása mellett.

- A létesítmény hulladékgyűjtőinek (kommunális, szelektív hulladékgyűjtők) helyének felülvizsgálata, meghatározása, elhelyezése és burkolatának kialakítása, a hulladékkezelő szolgáltatóval való egyeztetésnek megfelelően. (Az épület funkciójához illeszkedő, diszkrét megoldás és elhelyezés).

- Amennyiben szükséges, az építés idejére szóló ideiglenes forgalomkorlátozási terv elkészítése.

- Látványtervek (legalább 10-10 külső és belső nézet) és animáció elkészítése a vázlat tervek, engedélyezési-, és kiviteli tervek részeként.

- Tervezési munka elvégzéséhez szükséges alapadatok (földmérési alaptérképek, állapotfelmérések, stb.) beszerzése, illetve elkészíttetése.

- Geodéziai felmérés (helyszínrajzi és magassági) elkészítése, illetve elkészíttetése a tervezésnek (szakági tervek) megfelelő pontossággal, részletezettséggel.

- Geotechnikai munkarészek elkészítése a Magyar Mérnöki Kamara Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményeinek Szabályzata 2017. szerint.

- Műszaki ütemterv a rekonstrukció és a bővítés megvalósítására, amely a kivitelezési munkák alatti intézmény működést is tartalmazza.

- Az engedélyezési tervek készítése során már felmerülő telekalakítási, telekrendezési igény kidolgozása, megalapozása, jelzése a Megrendelő felé.

- A tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.

A részletes leírást és a részhatáridőket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1./ Az M. 2.1. pontra bemutatott (É) szakembernek a jogosultság megszerzését követően végzett, befejezett, kulturális és/vagy közművelődési és/vagy konferencia céljára szolgáló épület tervezési munkáinak száma: max. 8 db / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2./ Az M.2.2. pontra bemutatott (BÉ) szakembernek, a jogosultság megszerzését követően végzett, befejezett, kulturális és/vagy közművelődési és/vagy konferencia céljára szolgáló épület tervezési munkáinak száma: max. 8 db / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3./ Az M. 2.3. pontra bemutatott (G) szakembernek, a jogosultság megszerzését követően végzett, befejezett, középület tervezési munkáinak száma: max. 4 db / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4./ Az M.2.4. pontra bemutatott (G-ÉF) szakembernek, a jogosultság megszerzését követően végzett, befejezett, középület tervezési munkáinak száma: max. 4 db / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 310
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1./ Részajánlat kizárva, oka:

A beruházással érintett terület egy egység. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontásával a későbbi szavatossági, jótállási igények esetén a felelőségi körök egyértelmű elhatárolása egzakt módon nem meghatározható ezért a részajánlattétel megengedése az Ajánlatkérő számára hátrányos helyzetet okoz, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása nem lehetséges.

2./ Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 2 000 000,- Ft. A befizetés helye: ERSTE BANK Hungary Zrt, ERSTE BANK Hungary Zrt. paksi fiók címe: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 64. vagy ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-21556977. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolási módja, az átutalási/befizetési igazolást, garanciát, kötelezvényt az ajánlathoz kell csatolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától lehívhatónak kell lennie és az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24:00 óráig. Amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le.

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, és a szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti teljesítési biztosítékként funkcionál tovább:

Ennek megfelelően amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás/befizetés útján került rendelkezésre bocsátásra, úgy a nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy legkésőbb a szerződés megkötéséig a biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint a Megrendelő rendelkezésére álljon.

A biztosítéknak a szerződés teljes idejére (a nyertes tervei alapján kivitelezett építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséig (de legfeljebb a tervezési szerződés teljesítése+60 hónapig) kell érvényesnek és lehívhatónak lennie.

A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, a Megrendelőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül szolgál.

A biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéről való lemondást.

3./ A II.2.7) pontban, a szerződés időtartama esetében a 310 nap naptári napban értendő,

amibe a hatósági eljárások és a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanács eljárás

időtartama nem számít bele.

A teljesítési határidők:

a) Az engedélyezési tervek:

A jóváhagyott, engedélyezésre alkalmas és engedélyező hatóság(ok)nak benyújtandó tervek esetében Megrendelő részére történő átadás határideje: Folyamatos tervszállítás mellett, a szerződés aláírásától számított: legkésőbb 180. nap. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap.

A fenti határidő a tervellenőrzés 30 napos időtartamát is magába foglalja!

Amennyiben a tervezés során esetlegesen szükséges hatósági, ill. Településképi Véleményezési eljárás (továbbiakban TKV) a Tervezőnek fel nem róható okból a törvényes eljárási határidőt meghaladóan, vagy a törvényes határidőn belül, de valamely esemény, körülmény miatt, amely az ügyintézési határidőbe nem tartozik bele, elhúzódik, abban az esetben az elhúzódás ideje a Tervező teljesítési határidejébe nem számít bele .

b) A jóváhagyott kiviteli tervek elkészítésének a Megrendelő részére történő átadásának a határideje, folyamatos tervszállítással: A jogerős engedély(ek) kiadásától számított legkésőbb 130 . nap. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap.

A fenti határidő a tervellenőrzés 30 napos időtartamát is magába foglalja!

c) Akkor teljesít szerződésszerűen a Tervező, ha az általa készített, és a fentiekben megadott határidők

lejártáig leszállított tervdokumentációk, az adott tervezési szakasznak, mind mennyiségileg, mind

minőségileg megfelelőek és minden előírt dokumentumot (például: összes szakági terv, szakvélemény,

stb.) tartalmaznak, valamint hiba- és hiánymentesek.

A Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőknél korábbi teljesítést is elfogad.

A további részleteket közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.

A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)

A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).

Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)

A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont], a tervezési munkákat végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1) A felhívás feladását megelőző 3 évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját; ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges. (Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja)

P.2) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában , a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja)

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3) - (7) és (10) bekezdéseire.

Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

Ha az ajánlattevő a P.1) és/vagy P.2) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózás előtti eredménye a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyára (építészeti tervezés) vonatkozó nettó árbevétele, működésének megkezdése óta nem éri el a 100 000 000,- HUF-ot. (Kr.19. § (2) bekezdése),

Az ajánlatkérő „a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három lezárt üzleti év szerinti beszámolót érti.

Az „adózás előtti eredmény” a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 87.§ (1) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú gazdasági szereplő csatoljon nyilatkozatot arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha a pénzügyi beszámolója nem tartalmazza kifejezetten ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értékeket. Amennyiben az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő személyes joga szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított adózás előtti eredményét.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési tevékenységből) a felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 100 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.2 pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek (a továbbiakban AT) ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő, a továbbiakban AK elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni a megfelelést:

M.1) A Kr. 21.§ (3) a) alapján be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáit.

Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.

A referencia-igazolásnak/nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe

b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége, olyan mélységben, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak legyenek),

c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja, mindkettő év/hó/nap pontossággal,

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

e) ha a teljesítés közös AT-ként történt, és a referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást vagy nyilatkozatot benyújtó AT általa elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban (Kr. 22. § (5) bek).

Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az AT-nek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ennek megfelelően az AK elfogadja befejezett teljesítésként, ha pl: keretszerződés alapján került sor az adott referencia munka elvégzésre, és a megrendelő az adott munka szerződésszerű teljesítésére vonatkozó igazolást már kiadta.

M.2) A Kr. 21.§ (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségük/ képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (lásd „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAP).

a) Abban az esetben, ha az alkalmasság körében bemutatott szakember(ek) már szerepel(nek) a tervezői névjegyzékben a Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember(ek) önéletrajzát teljeskörűen (az értékelés szempontjából releváns tapasztalat bemutatásával együtt) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Ebben az esetben meg kell adni az adott szakember(k) a kamarai névjegyzéki számát, a nyilvántartást vezető kamarát, és nyilvántartásba vétel napját.

b) Ha a szakember(ek) még nem szerepel(nek) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti tervezői névjegyzékben, akkor - az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására - csatolni kell az előírt végzettségét igazoló okiratot, és be kell csatolni a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alátámasztására az önéletrajzban ebben az esetben be kell mutatni - a végzettség megszerzését követő -266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlat alapjául szolgáló - 9.§ (4) bekezdés szerinti- gyakorlatot, a tervezési munkák pontos megnevezését, a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét (a szakember munkáltatójának/megbízójának a nevét és cég székhelyét, akinek a megbízásából/alkalmazásában a szakember az adott feladatot ellátta), a szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott tervezési munka kezdési és a befejező időpontját, év, hó, nap pontosságú megjelöléssel) és a szakember által ellátott feladatokat. A szerződéskötés időpontjában az M2.) pontra bemutatott szakembereknek legkésőbb rendelkezniük kell az ott előírt jogosultsággal (Szerződéskötési feltétel). Amennyiben az ajánlattevő a fentieket nem tudja igazolni, úgy az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződéskötéstől, és a 2. legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hó) teljesített (befejezett) (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) az alábbi építészeti tervezési tevékenységre vonatkozó referenciamunkákkal:

a) engedélyes és kiviteli terveket is magába foglaló olyan tervezési munkával (munkákkal), ami (k) tartalmazott (tartalmaztak):

- minimum 3 000 m2 alapterületű kulturális és/vagy közművelődésű és/vagy konferencia célú középület tervezési munkái,

- legalább 400 fő nézőtéri befogadó képességű színház vagy konferencia terem, kiszolgáló létesítményekkel (öltözők és vizes blokkok, stb.) együtt tervezési munkát,

és amely(ek) magában foglalta(k) az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, amelynek eredményeként a Hatóság a vonatkozó építési engedélyt kiadta.

Ajánlatkérő középületnek fogadja el a tömegtartózkodás céljára szolgáló épületeket.

Az M1.a) pont esetében az előírt alkalmassági feltételeknek több (max. 3 db) referenciával is meg lehet felelni (az összesen m2 és az összesen fő előírásnak kell megfelelnie).

b) Olyan tervezési munkával, ahol a megtervezett beruházás nagyságrendje (a kiviteli terv részeként készített tervezői költségbecslés alapján) legalább nettó 2,0 milliárd forint volt, és ami legalább engedélyezési terv szintű tervezési munka volt.

c) Olyan tervezési munkával, ahol a meglévő épület áttervezéssel és vagy /bővítésével és/ vagy /felújítással, új kulturális terek, funkciók kerültek kialakításra, és ami legalább engedélyezési terv szintű tervezési munka volt.

Egy referenciával az M.1) pontban rögzített több (a)-c) pontig) követelmény is kielégíthető.

Az Ajánlatkérő engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

Befejezett tervezési munka alatt az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően, mind mennyiségben, mind minőségben a megrendelő által - az ajánlattételi határidő lejáráig - igazoltan teljesített tervezési munkákat érti.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés szakterületei szerint:

M. 2.1. Legalább 1 fő építészeti tervezési szakterület (2. sor szerinti, É vagy ezzel egyenértékű) jogosultságú tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik); (Kr. 21. § (3) bek b) pont).

M.2.2. Legalább 1 fő belsőépítészeti tervezési szakterület (3. sor: BÉ jogosultságú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú) tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik);(Kr. 21. § (3) bek b) pont).,

M.2.3. legalább 1 fő építmények gépészeti tervezési szakterület (32. sor: G jogosultságú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú) tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik)(Kr. 21. § (3) bek b) pont).,

M.2.4. legalább 1 fő építmények gépészeti tervezési szakterület épületfizikai tervezési részszakterület (33. sor: G-ÉF jogosultságú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú) tervezővel; (vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik)(Kr. 21. § (3) bek b) pont).

Az M2.) pontban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek való megfelelés, azaz az átfedés megengedett, de egy szakembert maximum 2 pozícióra lehet jelölni!

Az ajánlatkérő Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az építészeti tervezési szakterületen (M.2.1.), a belsőépítészeti tervezési szakterületen a szakemberek által ellátandó feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el.

Ajánlatkérő a műszaki- szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A számla banki átutalással a Ptk 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) (10) - (11) szerint, 30 napos fiz. határidővel kerül kifizetésre.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalány számolható el.

Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a tervezési feladatok ellátásához pénzügyi fedezet a kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról szóló 1835/2021.(XI.30.) Korm. határozat alapján támogatásból rendelkezésre áll.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az Ajánlattevő 2 db részszámla, és a befejezéskor a végszámla benyújtására jogosult.

Az 1. részszámla az engedélyezési tervek véglegesítése, az engedélyezési terv(ek) megfelelő tartalommal, formátumban és példányszámban való Megrendelőnek és a Bonyolítónak történő átadását követően, az engedélyező hatóságnak a Tervező által történő benyújtásakor nyújtható be, az építési engedélyezési tervdokumentáció díjának 50%-os értékében.

A 2. részszámla az engedélyezési tervezési feladatok teljes körű, hiba és hiánymentes, 100%-os elkészítése, valamint megfelelő tartalommal, formátumban és példányszámban való Megrendelő általi átadás-átvételét követően, a véglegessé vált engedély(ek) Megrendelő általi kézhezvételekor nyújtható be, az építési engedélyezési tervdokumentáció díjának 50%-os értékében.

Végszámla a kiviteli tervek véglegesítése, és a tervezési feladatok teljes körű, hiba és hiánymentes, 100%-os elkészítése, valamint megfelelő tartalommal, formátumban és példányszámban való Megrendelő általi átadás-átvételekor nyújtható be, a végszámla összege a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének díj.

Továbbá a Tervező a teljesítés igazolás mellékleteként köteles minden esetben csatolni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot.

A Kbt. 27/A. §-a alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: érintett részteljesítés nettó ellenértékének 1 %-a/ késedelmes nap, egyéb késedelem esetén 200 000 Ft/ nap, de maximum a nettó szerződéses összeg (tervezési díj) 20 %-a .

Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses összeg (tervezési díj) 30%-a.

A hibás teljesítési kötbér: az érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének a 0,5%-a/nap. max. az érintett teljesítési szakasz teljes nettó tervezési díjának 10 %-a.

Egyéb hibás teljesítés esetén (lásd szerződés 68. pont) a kötbér mértéke 200 000 Ft/alkalom.Teljesítési biztosíték: 2 millió forint (lásd ajánlati biztosíték).

Jótállás: Tervező az általa elkészített Tervdokumentáció hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a leadástól számított hatvan (60) hónapig terjedő időre jótállást köteles vállalni azzal, hogy amennyiben jogszabály az épületre, illetve annak egyes épületelemeire, vagy épületszerkezeteire ennél hosszabb jótállási időt ír elő, úgy az ilyen épületelemekre, illetve épületszerkezetekre vonatkozó, vagy azokat érintő, vagy azokkal összefüggő tervek vonatkozásában is az ilyen jogszabály által megállapított hosszabb jótállási idő tekintendő a tervek tekintetében is irányadónak.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/08/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/08/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1./Az ajánlathoz az alábbi EKR űrlapokat kell csatolni:

- felolvasólapot;

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot;

- nyilatkozatok: Kbt.66.§ (2)-re;

- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4)-re;

- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kb) pontjára;

- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) kc) pontjára;

- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) vonatkozásában;

- nyilatkozat folyamatban lévő változás bejegyzés eljárásról (és ha ilyen van folyamatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkeztetésről az igazolást.)

- nyilatkozat az alkalmasságnál bemutatott szakemberekről,

2./Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 2-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bek.).

3./FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. deakugyvediiroda@tolna.net

4./Irányadó jog és idő: HU

5./AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

6./ Az egyéni vállalkozók és természetes személyek kivételével az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd/jogtanácsos által (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (2) bekezdés d) pontja szerint) ellenjegyzett aláírás-mintáját7./Az ajánlattevő, azalkalmasság igazolásában részt vevőknél, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

8./Pont:0-10. Módszer:1-4.:Egyenes arány. [Avizsgált / Alegjobb] x (Pmax-Pmin)+Pmin. 5. szempont: fordított arány. P=[Alegjobb / Avizsgált] x (Pmax-Pmin)+Pmin.

9./Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.

10./ Szerződéskötési feltétel, hogy:

a) a nyertes rendelkezzen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerinti tervezői felelősségbiztosítással, minimum 300 millió Ft év/ 100 millió Ft káresemény értékben.

b) MSZ EN ISO 9001 tanúsítvánnyal/ egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

c) M.2 pontban bemutatott szakembereknek szerepelniük kell a szakmai kamarai névjegyzékében

d) továbbá a nyertes rendelkezzen az alábbi jogosultsággal rendelkező tervezőkkel:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés szakterületei szerint:

4. sor: Táj- és kertépítészeti tervezési terület - K

9. sor: Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület - KÉ-K

30. sor Tartószerkezeti tervezési szakterület - T

34. sor Építményvillamossági tervezési szakterület - V

35. sor: Geotechnikai tervezési szakterület - GT

Ha a nyertes nem igazolja szerződéskötésig a fentiek a)-d) pontokban foglaltak teljesülését, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

11./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumban szerinti tartalommal. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

12./ Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Az Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készített fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.

13./ IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama helyesen: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

14./ Ajánlattevők kötelesek az ajánlat részeként csatolni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot.

15./ A szakemberek szakmai gyakorlata, mint értékelési szempont esetében befejezett tervezési munka alatt az ajánlatkérő a szakmai alkalmasságál is előírtak szerinti, mind mennyiségben, mind minőségben a megrendelő által - az ajánlattételi határidő lejáráig - igazoltan teljesített tervezési munkákat érti.

16./ Az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell a biztosítási feltételekre vonatkozóan is! (lásd csatolt nyilatkozatminták). Abban az esetben, ha az ajánlattevő(k) az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik/rendelkeznek a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelő szakmai felelősségbiztosítással, akkor az ajánlathoz csatolni szükséges a Biztosító szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feltételnek megfelelő szakmai felelősségbiztosítási szerződést megköti az ajánlattevő(k) nyertessége esetén.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2022