Teenused - 376785-2021

26/07/2021    S142

Itaalia-Ispra: Kodanike osalemise ja arutelude teenus

2021/S 142-376785

Eelteade

Tegemist on üksnes eelteatega

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), JRC.H — Knowledge Management (Ispra), JRC.H.1 — Knowledge for Policy: Concepts and Methods
Postiaadress: Via Enrico Fermi 2749
Linn: Ispra (VA)
NUTS kood: ITC41 Varese
Sihtnumber: I-21027
Riik: Itaalia
E-post: jrc-ispra-dir-h-procurement@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9026
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kodanike osalemise ja arutelude teenus

Viitenumber: JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
II.1.2)CPV põhikood
79315000 Sotsiaaluuringute teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Teadusuuringute Ühiskeskus kaalub raamlepingu sõlmimist eesmärgiga osutada teenuseid, mis hõlmavad kodanike osalemis- ja arutelutegevuste kontsepti koostamist, ettevalmistamist ja elluviimist, sh aruteluformaate Euroopa Komisjoni juhtimisel ja tihedas koostöös komisjoniga. Geograafiliselt hõlmatakse nii kohalikke kui ka mitut riiki kaasavaid tegevusi. Ühtlasi on selle eelteate (PIN) eesmärk koguda turult teavet võimalike pakkumismenetluste tarbeks. Teadusuuringute Ühiskeskus palub huvitatud teenuseosutajatel, eriti neil, kellel on selles valdkonnas märkimisväärsed asjaomased eksperditeadmised ning praktilised kogemused, vastata anonüümsele küsitlusele aadressil https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU enne 17. septembrit 2021. Kõiki esitatud andmeid käsitletakse rangelt konfidentsiaalsetena. Muul viisil esitatud vastuseid ei võeta arvesse.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
79315000 Sotsiaaluuringute teenused
22121000 Tehnikapublikatsioonid
73210000 Uurimise nõustamisteenused
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
79421000 Projektijuhtimisteenused, v.a ehitus
79952000 Ürituste korraldamisega seotud teenused
79300000 Turu- ja majandusuuringud, avaliku arvamuse uuringud ja statistika
79419000 Hindamise nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: ITC41 Varese
Põhiline teostamise koht:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITAALIA.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Raamleping hõlmab järgmisi peamisi teenuste liike: mitmesuguste metoodikate koostamine osalejate värbamiseks vastavalt eelnevalt määratletud kriteeriumidele; liikmesriikides kogenud korraldusmeeskondade värbamine ja suhtlemine nendega; rühmade korraldamine; isiklike, võrgupõhiste ja/või hübriid-osalusformaatide kavandamine, haldamine ja hindamine, sh asjakohane logistiline tugi; osalusmetoodikate ja -protsesside, nende ülesehituse, elluviimise ja seire valik, kohandamine ja hindamine; audiovisuaalne ja muu tehniline tugi; arutelutulemuste salvestamine, transkribeerimine ja analüütiline töötlemine; seotud võrgu- ja/või trükimaterjalide kujundamine ja kirjastamine; poliitika seisukohalt asjakohaste uuringute tegemine; arvestuslik ja situatsiooniline analüüs; kvaliteetsete analüütiliste ja tehniliste aruannete koostamine; osaluse tulemustest saadud teadmiste ja teabe koondamine.

See teabepäring pole JRC jaoks hanke juures mingil viisil kohustav; tegu pole pakkumuse esitamise ettepaneku ega pakkumiskutsega. Mis tahes selles uuringus kirjeldatud teenuste hange ei pruugi toimuda. Kogu esitatud teavet võib kasutada tulevaste pakkumiskutsete arendamiseks.

JRC-l ei teki mingeid kohustusi ühegi sellele uuringule vastaja ees, välja arvatud konfidentsiaalsuskohustus. JRC ei arutle ega pea läbirääkimisi sellele uuringule antud vastuste üle.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
05/11/2021

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kõnealuse eelteatega antakse teada avaliku sektori hankija kavast avaldada tulevikus pakkumiskutse. Käesoleval etapil ei ole lisateavet ega dokumente saadaval. Hanketeate ja kõigi hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse avaldamisest teadasaamiseks on huvitatud ettevõtjad oodatud registreeruma punktis I.3) nimetatud aadressil.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
19/07/2021