TED tīmekļvietne kopš 2022. gada 2. novembra ir gatava e-veidlapām. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās.

Pakalpojumi - 376785-2021

26/07/2021    S142

Itāija-Ispra: Iedzīvotāju līdzdalības un apspriešanas pakalpojumi

2021/S 142-376785

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Šis ir tikai iepriekšējs informatīvs paziņojums

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Kopīgais pētniecības centrs (JRC), JRC.H — Knowledge Management (Ispra), JRC.H.1 — Knowledge for Policy: Concepts and Methods
Pasta adrese: Via Enrico Fermi 2749
Pilsēta: Ispra (VA)
NUTS kods: ITC41 Varese
Pasta indekss: I-21027
Valsts: Itālija
E-pasts: jrc-ispra-dir-h-procurement@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9026
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Iedzīvotāju līdzdalības un apspriešanas pakalpojumi

Atsauces numurs: JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
II.1.2)Galvenās CPV kods
79315000 Sociālo pētījumu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Kopīgais pētniecības centrs (JRC) plāno noslēgt pamatnolīgumu ar mērķi sniegt pakalpojumus, lai aptvertu pilsoņu līdzdalības un apspriešanas pasākumu tostarp apspiežu formātu konceptualizāciju, sagatavošanu un īstenošanu, ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un tās vadībā. Darbību ģeogrāfiskais mērogs ir vietējām darbībām līdz starpvalstu aktivitātēm. Vienlaikus šī iepriekšējā informatīvā paziņojuma (Prior Information Notice – PIN) mērķis ir ievākt tirgus informāciju par sagaidāmu uzaicinājumu uz konkursu. JRC lūdz ieinteresētajiem pakalpojumu sniedzējiem un jo īpaši tiem, kuriem ir ievērojama atbilstoša kompetence un praktiskā pieredze šajā jomā, piedalīties anonīmā apsekojumā https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU līdz 2021. gada 17. septembrim. Uz visiem iesniegtajiem datiem tiks attiecināta stingra konfidencialitāte. Citā veidā iesniegtās atbildes netiks izskatītas.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79315000 Sociālo pētījumu pakalpojumi
22121000 Tehniskās publikācijas
73210000 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
73300000 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde
79421000 Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību
79952000 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
79300000 Tirgus un ekonomikas pētniecība; sabiedriskās domas izpēte un statistika
79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ITC41 Varese
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITĀLIJA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīgums ietvers šādus galvenos pakalpojumu veidus: dažādu metodoloģiju izveide dalībnieku pieņemšanai darbā saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem; darbinieku atlase un sadarbība ar prasmīgām koordinatoru grupām dalībvalstīs; grupu veicināšana; personu, tiešsaistes un/vai hibrīda līdzdalības formātu plānošana, pārvaldība un izvērtēšana, ietverot attiecīgo loģistikas atbalstu; līdzdalības metodoloģija un procesu atlase, ieviešana un novērtēšana, to izstrāde, īstenošana un pārraudzība; audiovizuālais un cits tehniskais atbalsts; apspriežu ierakstīšana, pārrakstīšana un analītiskā apstrāde; attiecīgo tiešsaistes un/vai drukāto materiālu izstrāde un publicēšana; pētījumu veikšana par politikas tēmām; uzskaites analīze un situācijas analīze; kvalitatīvu analītisko un tehnisko ziņojumu iesniegšana; atziņu un zināšanu apkopošana no līdzdalības pasākumiem.

Šis apsekojums nekādā veidā neuzliek JRC saistības iegādāties; tas nav uzaicinājums uz konkursu vai piedāvājumu pieprasījums. Apsekojumā aprakstīto pakalpojumu iepirkums var nebūt obligāti jāveic. Visa iesniegtā informācija var tikt izmantota turpmāko uzaicinājumu uz konkursu gaitā.

Kopīgajam pētniecības centram (JRC) nekādā veidā nav pienākuma atbildēt uz šo apsekojumu, izņemot attiecībā uz konfidencialitātes saistībām. JRC neapspriedīs vai nepārrunās atbildes uz šo apsekojumu.

II.2.14)Papildu informācija
II.3)Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums:
05/11/2021

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Ar šo iepriekšējo informatīvo paziņojumu tiek izsludināts līgumslēdzējas iestādes nodoms publicēt uzaicinājumu uz konkursu. Šajā posmā nav pieejama cita informācija vai dokumenti. Ieinteresētie uzņēmēji tiek aicināti pierakstīties I.3) iedaļā norādītajā adresē, lai saņemtu paziņojumu, kad tiks publicēts paziņojums par līgumu un visi iepirkuma dokumenti.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/07/2021